PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v organizacích pro OSP_blok - PPPD208
Anglický název: Practice in organizations for OSP
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [DS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Vyučující: Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Anotace
Úkolem předmětu je postupně, prostřednictvím aktivních hospitací seznámit studenty s nejrůznějšími formami práce s osobami se specifickými potřebami, zejména v organizacích se sportovním zaměřením, ucelenou rehabilitací a ve školách, které se zaměřují na společné vzdělávání v oblasti TV. Praxe probíhá v jiném zařízení, než ve kterém student praktikoval v rámci předchozí studijní praxe a než kam kmenově (pracovně) patří. Vhodné je absolvovat praxi v zařízení, jež svým charakterem a zaměřením odpovídá vlastní specializaci studenta. Cílem předmětu je zdokonalení osvojených teoretických odborných znalostí a dovedností, a pochopení širokého záběru možností uplatnění po absolvování bakalářského studijního programu. Praxe probíhají nejen formou hospitací (náslechů), ale z větší části hlavně aktivní účastí na vedení jednotky ve výchovně – vzdělávacího procesu při TV, tréninkového procesu či aktivní asistenci ve vybraném zařízení a v osobní asistenci. Absolvent předmětu: -správně předvede pod supervizí postupy APA, dodržuje bezpečnost, je prakticky seznámen s výkonem praktického vedení OSP při pohybových aktivitách v pedagogickém prostředí, sociálních službách i volnočasovém prostředí .
Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (08.11.2023)
Cíl předmětu

Cílem praxe je praktické seznámení s organizací a zejména s vlastním průběhem pedagogického procesu či ucelenou rehabilitací ve vybraného zařízení a zdokonalení osvojených teoretických odborných znalostí a dovedností v rámci prvotního uvedení do praxe. 

Absolvent předmětu: -správně předvede pod supervizí postupy APA, dodržuje bezpečnost a získá prvotní praktické zkušenosti v pedagogickém i volnočasovém prostředí s OSP a dětmi se SVP

Poslední úprava: Majorová Simona, MUDr. (13.11.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Odevzdání do MS TEAMS - smlouva o praxi, deník praxe, hodnocení supervizora a prezenční zápočtová prezentace praxe  včetně uložení do MS TEAMS předmětu

Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (12.12.2022)
Literatura

AUXTER, David. Principles and methods of adapted physical education and recreation. 11th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, c2010. ISBN 0073523712.

CANALES, Lindsay a Rebecca K. LYTLE. Physical activities for young people with severe disabilities. Champaign, IL: Human Kinetics, c2011. ISBN 0736095977.

DAVIS, Ronald W. Teaching disability sport: a guide for physical educators. 2nd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, c2011. ISBN 978-0-7360-8258-7.

EMES, Claudia a Beth P. VELDE. Practicum in adapted physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics, c2005. ISBN 0736045619.

FLEMR, Libor. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1765-7.

GRENIER, Michelle, ed. Physical education for students with autism spectrum disorders: a comprehensive approach. Champaign, IL: Human Kinetics, 2013. ISBN 978-1-4504-1973-4.

JEŠINA, Ondřej. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1778-3.

TILINGER, Pavel. Pedagogické a odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1707-7.

TILINGER, Pavel, a kol. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově, Praha: Karolinum. 2014. ISBN 978-80-246-2795-3.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (13.12.2018)
Studijní opory

Studijní materiály budou k dispozici všem studentům zapsaným do předmětu. Další forma komunikace telefonická a mailová.
V případě potřeby bude distanční výuka realizovány pomocí nástroje MS Teams 

Studijní opory MS TEAMS :
tngaq1g - třída PPPD208 PRAXE APTV Bc. III roč. ZS 2022

Poslední úprava: Pavlová Ilona, Mgr., MBA (13.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK