PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce - obhajoba - PPLB002
Anglický název: Bachelor's thesis - Defence
Zajišťuje: Katedra plaveckých, vodních a technických sportů (51-300800)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Dipl [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Miler
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Je záměnnost pro: POBHAJ001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (19.09.2023)
Po odevzdání dokončené BC práce se student musí přihlásit k její obhajobě. Vlastní průběh obhajoby se skládá s prezentace tématu, typu výzkumu, popřípadě použitých metod, které vedly k zajištění výsledků, následuje interpretace výsledků s návrhem závěrů. Délka prezentace se pohybuje v rozmezí 15 až 20 minut. Následně si student a komise poslechne posudky od vedoucího a oponenta práce, po nichž odpoví na jejich položené otázky, popřípadě reaguje na otázky ostatních členů komise. Po zodpovězení všech otázek, je student požádán, aby opustil místnost pro obhajobu a komise se poradí, zda student svou práci obhájil a navrhne stupeň hodnocení. Následně je student přizván zpět do místnosti a předsedou komise je mu sděleno, na čem se komise dohodla. Jsou li v práci shledány určité nedostatky, může být studentovi doporučeno, aby některé části práce upravil v erratech, které musí dokončit do předem stanoveného termínu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (19.09.2023)
Cílem předmětu je, projít procesem obhajoby závěrečné práce, před stanovenou komisí. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK