PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie obchodu - PMNG099N
Anglický název: Market Psychology
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
V tomto předmětu se studenti seznamují s praktickými obchodními dovednostmi manažera, což zahrnuje i oblasti prezentací. Zaměřeno především na strukturu obchodního procesu, vyhledávání zákazníků, navázání kontaktu, telefonování, nákupní signály, ovlivňování a argumentaci, prezentaci užitku, vyjednání a uzavírání obchodu, dodatečný prodej, udržování vztahu a osobnost úspěšného prodejce.
Literatura
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (10.11.2010)

KHELEROVÁ,V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing,a.s. 2006.144 s. ISBN 80-247-1677-1

HIEROLD, E. Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing,a.s. 2007. 392s.ISBN 80-247-0782-9

BRABEC, J. 33 základních dovedností pro obchodní jednání. Brno,Computer Press, a.s.106 s. KEO 185

KHELEROVÁ,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing 1995, 116 s. ISBN 80-7169-223-9.

GRETZ,K.F., DROZDECK,R.S. Psychologie prodeje. Praha, Victoria Publishing 1992, 312s ISBN 80-85605-03-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Požadavky na zkoušku:
  • písemný test

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)

Přednášky:

1. Osobnost úspěšného prodejce - jeho image

2. Struktura obchodního procesu. - AIDA.

3. Vyhledávání zákazníků a navázání kontaktu

4. Ovlivňování a argumentace.

5. Nákupní signály a prezentace užitku.

6. Týmová role a team-building v praxi

7.-8. Vyjednávání a uzavírání obchodu.

9.-10. Zvládání námitek a dodatečný prodej

11.-12. Zásady obchodní prezentace.

13.-14. Udržování vztahů a transakce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK