PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Personální management - PMNG084
Anglický název: Personal Management
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Předmět je zaměřen na problematiku řízení lidských zdrojů a má seznámit studenty se základními personalistickými činnostmi. Podrobněji budou probrány zejména oblasti přehledu obecných personálních činností, plánování a popisu pracovních míst , zdrojů a výběru pracovní síly jakož i rozmisťování pracovníků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty s personálním managementem, jakožto základní složkou managementu lidských zdrojů, a poskytnout jim tak podklad k chápání personálních činností v souvislostech. Záměrem je zejména poznání praktických postupů při výběru pracovníků a jejich rozmisťování. Další témata, zejména metody hodnocení a vzdělávání pracovníků jsou náplní navazujícího studijního předmětu: „řízení lidských zdrojů“.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

zápočet:

• aktivní účast na seminářích - 70%, prezentace projektu na vybrané téma

zkouška:

• a) písemný test, podmínka dosažení: 70% úspěšnost v písemném testu

• b) ústní ZK, podmínka dosažení: zodpovězení dvou otázek z probírané problematiky s alespoň 60% úspěšností

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

1) ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 2015, 856 s.

2) KOCIANOVÁ, R. Personální řízení: východiska a vývoj. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012.

3) KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press 2015, 350 s.

4) KRUTINA, M. Řízení lidských zdrojů dobrovolnictví. Praha: Český helsinský výbor, 2004.

5) MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 1993, 1160 s.

6) PLAMÍNEK, J. a R. FIŠER. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005.

7) PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem – Praktický atlas managementu. 3., aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Grada Publishing, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (19.09.2020)

zápočet:

• aktivní účast na seminářích - 70%, prezentace projektu na vybrané téma

zkouška:

• a) písemný test, podmínka dosažení: 70% úspěšnost v písemném testu

• b) ústní ZK, podmínka dosažení: zodpovězení dvou otázek z probírané problematiky s alespoň 60% úspěšností

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Přednášky:
1. Personální administrativa a řízení lidských zdrojů (úkoly řízení lidských zdrojů).

2. Personální politika a personální strategie.

3. Personální činnosti a význam personální práce pro podnik.

4. Personální plánování.

5. Získávání pracovníků , vnější a vnitřní zdroje.

6. Výběr pracovníků, metody, výběrový rozhovor.

7. Etika výběru a rozmístění pracovníků

Semináře:
1. Popis pracovních činností.

2. Databáze pracovníků - práce s formuláři.

3. Cvičení na zjištění počtu pracovní síly

4. Výhody a nevýhody vnějších a vnitřních zdrojů pracovních sil

5. Metody inzerce - cvičení

6. Přijímací rozhovor

7. Specifické metody: testy schopností a znalosti, assessment centrum

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (13.10.2020)

Pro výuku, předávání informací, studijních materiálů a odborností bude využito následujících prostředků a forem:

a) On -line výuka z učebny podle rozvrhu s využitím komunikační platformy ZOOM (studenti doma, učitel v učebně).

b) Pro distribuci studijních materiálů či testování bude využita platforma MOODLE (přihlášení v SIS).

c) Komunikace se studenty prostřednictvím e-mailů z domova.

d) Konzultace telefonicky.

ad a)

Přednášky - Zoom

Vladimír Janák is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Personální management - získávání a výběr pracovníků

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97875068852?pwd=SnUvNTJUME9QQVJZUGhhazdrSVM3QT09

Meeting ID: 978 7506 8852

Passcode: Bt8Eak

Semináře - Zoom:

  • lichý výukový týden
  • https://zoom.us/j/98783312900?pwd=V2dZTnlBeU9idFRCcUw5QWdnNnFjQT09
  • Passcode: 1hyj25

  • sudý výukový týden
  • https://zoom.us/j/93035861566?pwd=T0tYSDdOMDdSNG90YVdYZlBiZHJaQT09
  • Passcode: b0CWMY

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK