PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světová ekonomika - PMNG081
Anglický název: World Economy
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (18.03.2010)
Návaznost na znalosti mikro- a makroekonomie. Uvedení do problematiky mezinárodních ekonomických vazeb v kontextu s internacionalizací ekonomických aktivit a s globalizací světového hospodářství. Podat přehled faktorů a tendencí mezinárodní dělby práce, jakož i mezinárodních obchodních, finančních, měnových a kapitálových vztahů. Charakterizovat postavení světových ekonomických center s akcentem na genezi Evropské unie a otázky začlenění České republiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (13.10.2020)

Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce na zadané téma, prezentace, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: úspěšné napsání zkušebního testu, tj. získání alespoň 7 bodů z 10 možných, zodpovězení 1 vylosované otázky z 50 při ústní zkoušce

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (19.01.2021)

KRAFT, J., FÁREK, J.: Světová ekonomika a ekonomická integrace v období globalizace. 2. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008.

RUDA, T. (2018). Legislativa, mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání a zahraniční investice. In Štědroň, B. a kol. Mezinárodní marketing (p. 1-12), Praha: CH Beck.

KRAFT, J., KOCOUREK, A., BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. 8. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 9788073729981.

KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P. Ekonomie I. (kapitola 12 a 13) 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-127-9.

BALASSA, B.: Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda, 1966.

MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnové instituce. Praha: VŠE, 2002.

PINDER, J.: Evropské společenství. Budování unie. Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, 1994.

SUTHERLAND, P.D., Managing the World Economy in the Age of Globalization. Washington: The Per Jacobson Foundation, 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (19.10.2020)

Topic: Přednáška 2 - Světová ekonomika

Time: Oct 13, 2020 09:15 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=YTl3OUw0L1RpaFJNb1hlbW9Wd2dsZz09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

Cvičení pondělí: Tomas Ruda is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cvičení 3 - pondělí

Time: Oct 19, 2020 02:45 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=d0Zzc09JMUdKbS80RzBoNUJ5c2VtQT09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

Cvičení úterý: Tomas Ruda is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cvičení - světové ekonomika - úterý

Time: Oct 13, 2020 11:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=YTl3OUw0L1RpaFJNb1hlbW9Wd2dsZz09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (14.10.2020)

Požadavky na zápočet: vypracování seminární práce na zadané téma, prezentace, zápočtový test

Požadavky na zkoušku: úspěšné napsání zkušebního testu, tj. získání alespoň 7 bodů z 10 možných, zodpovězení 1 vylosované otázky z 50 při ústní zkoušce

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (14.10.2020)
Přednášky:
1.-2. Předmět světové ekonomiky a její postavení v systému ekonomických věd

3.-4. Hlavní rysy a tendence globalizovaného světového hospodářství

5.-6. Mezinárodní obchod a teorie absolutních a komparativních výhod

7.-8. Mezinárodní finanční a kapitálové vztahy

9.-10. Kursy měn a mezinárodní měnové a obchodní organizace

11.-12. Koncepce nové mezinárodní finanční architektury

13.-14. Globální problémy ve světové ekonomice

Semináře:
1.-2. Světová ekonomická centra - komparace

3.-4. Funkcionální a institucionální pojetí integrace a její členění

5.-6. Geneze integračních procesů v Evropě

7.-8. Hospodářská a měnová unie a otázky začlenění dalších evropských zemí, zvláště České republiky

9.-10. Charakteristika ekonomiky USA a jejího vývoje

11.-12. Zvláštnosti hospodářského vývoje Japonska a Číny

13.-14. Postavení České republiky ve světovém hospodářství

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (16.10.2020)

Velká hospodářská krize - anglicky/English (Great Depression - 1929):

https://www.youtube.com/watch?v=bCEJ65H_1XE&t=237s

https://www.youtube.com/watch?v=gO42ZfCN9ug&t=2664s

Velká hospodářská krize - česky

https://www.youtube.com/watch?v=slJ_Zb7qloc

Teorie absolutních a komparativních výhod - česky

https://www.youtube.com/watch?v=xE_fB1A78qM

Užitečná přednáška Tomáše Sedláčka - Udržování neudržitelnosti | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK

https://www.youtube.com/watch?v=g3jiD_jbyZ4

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK