PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antidopingový program - PMNG034LHA
Anglický název: Anti-doping Program
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Nekola
PaedDr. Lada Novotná
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (25.10.2019)
Předmět shrnuje teoretická východiska a praktické poznatky z uskutečňování antidopingového programu, která by měla sloužit k vytváření účinných preventivních postupů na potlačení dopingu ve výkonnostním i kondičním sportu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky zápočtu:
Písemný test (6 otázek)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (14.05.2018)

Nekola, J.: Prevence dopingu ve sportu.

Učební texty pro trenérskou školu. UK FTVS: Praha 2008

Pyšný, L.: Doping, zdraví, výkon. Karolinum: Praha 1998

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky zápočtu:
Písemný test (6 otázek)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (14.05.2018)

Přednášky:

1.Dopingové látky a metody

Zdravotní důsledky dopingu

2.Zákaz dopingu podle Světového antidopingového kodexu

Dopingová kontrola

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK