PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj ekonomických teorií - PMNG009
Anglický název: Development of Economic Theories
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (18.03.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty se vznikem a vývojem ekonomie jako vědecké disciplíny. Předmět sleduje jednotlivé školy patřící do tzv. "hlavního proudu" ekonomie, vysvětluje metodologii a závěry, případně doporučení pro hospodářskou praxi. Pozornost je věnována rovněž významným teoriím tzv. alternativních směrů, které vycházejí z jiných předpokladů než ekonomie hlavního proudu a vyúsťují proto v nestandardní závěry a doporuční pro hospodářskou politiku. Ve výuce je pozornost věnována i myšlenkám nejvýznamnějších nositelů Nobelovy ceny za ekonomii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (18.09.2020)

Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí:

charakterizovat ekonomické školy patřící do „hlavního proudu“ ekonomie a zná odlišnosti v jejich názorech na ekonomickou realitu,

umí identifikovat, co která ekonomická škola přinesla pro ekonomickou teorii jako celek.

Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede:

vysvětlit stanoviska jednotlivých ekonomických škol a charakterizovat jejich přínos pro ekonomickou teorii,

dovede si nejen vytvořit vlastní názor na ekonomické fenomény a souvislosti mezi nimi, ale i ho obhájit.

Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen:

zdůvodněně vysvětlovat odborníkům i laikům souvislosti mezi makroekonomickou a mikroekonomickou teorií a jejich dopadem na ekonomickou praxi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (18.09.2020)

vypracování a obhajoba eseje

Literatura
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (18.03.2010)

SOJKA M.: Dejiny ekonomickych teorii. VSE, Praha 1999

HOLMAN R.: Dějiny ekonomického myšlení. C. H. Beck, 1999

JONÁŠ J. A KOL.: Oslava ekonomie - přednášky laureátů Nobelovy ceny za ekonomii, Academia Praha, 1994

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Požadavky na zápočet:
  • vypracování a obhajoba eseje

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)

Přednášky

1. Historie ekonomické myšlení. Předmět zkoumání ekonomických teorií.

2. Merkantilismus. Klasická škola. Vznik a vývoj soudobé mikroekonomie

3. Rakouská subjektivně psychologická škola

4. Neoklasická ekonomie

5. Teorie firmy a manažerské teorie firmy

Vznik a vývoj soudobé makroekonomie

6. Charakteristika díla J. M. Keynese

7. Neokeynesovká a postkeynesovká interpretace díla J. M. Keynese

8. Monetarismus

9. Nová klasická makroekonomie

10. Ekonomie nabídky, Teorie veřejné volby

Alternativní ekonomické teorie

11.Vývoj ekonomické teorie socialismu. Marxismus

12.Teorie managerského řádu. Teorie blahobytu

13.Institucionalismus, Schumpeterova teorie soc. ekonom. rozvoje

14. Shrnutí nejvýznamnějších závěrů existujících škol pro ekonomickou praxi. Nositelé Nobelovy ceny

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (04.10.2020)

V době konání standardní výuky bude realizována přednáška přímo přítomným studentům.

V době nemožnosti docházet na fakultu budou přednášky realizované prostřednictví Zoom a to na adrese:

  • https://cesnet.zoom.us/j/95173725247?pwd=U29sdVlBQXRycStFdE9EeWFya2dvZz09
  • Meeting ID: 951 7372 5247
  • Passcode: 383502
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK