PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - PMNG002
Anglický název: Practice
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (07.01.2008)
Odborná praxe má za účel seznámit posluchače s chodem, řízením a organizováním práce zejména v tělovýchovných zařízeních a institucích. Jedná se o poznání praktické činnosti sportovních manažerů a možnost vyzkoušet činnosti manažera v praxi, v závislosti na vybraných předmětech výuky managementu TVS.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (15.09.2020)

Studenti během odborné praxe získají praktické zkušenosti v rámci specifické vykonávané práce v oblasti managementu tělesné výchovy a sportu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (18.09.2020)

Doklad o vykonané praxi doložený potvrzením managementu vybrané organizace

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kadlecová (24.06.2004)

Interní materiály organizací.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (18.09.2020)

Požadavky na zápočet

Doklad o vykonané praxi doložený potvrzením managementu vybrané organizace

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (22.10.2010)
Obsah výuky
Odborná praktická činnost dle vlastního výběru v rozsahu 14 týdnů á 2 hod.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (15.09.2020)

Formuláře a instrukce pro předmět jsou dostupné na webových stránkách katedry: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-674.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK