PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy finančních trhů - PMNG001
Anglický název: Basics of financial markets
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (17.02.2015)
Předmět uvádí studenty do základů českého a mezinárodního bankovního a finančního sytému. Klasifikuje instituce systému, nástroje, produkty a vazby mezi nimi. Kromě základních kreditně depozitních operací se orientuje na nové finanční operace a produkty, mezibankovní a nebankovní trhy, devizové trhy, kapitálové trh a končí zmínkou o finančních derivátech.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (16.10.2020)

REJNUŠ, O., Finanční trhy, Praha: GRADA, 2014.

REVENDA, Zb. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press 2005, 4. vydání.

DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde a.s., 2005.

JÍLEK, J. Finanční trhy, Praha: Grada, 1997.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (14.07.2021)
Zápočet: aktivní účast na seminářích, prezentace, zpracování doplňkových úkolů: akcie, hypoteční úvěr
Zkouška: úspěšné napsání zkušebního testu, tj. získání alespoň 5 bodů z 9 možných, zodpovězení 1 vylosované otázky z 50 při ústní zkoušce

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (17.02.2015)

Struktura finančního systému

Klasifikace finančních trhů

Úvěrový trh

Akciový trh

Směnečný a devizový trh

Trh dluhopisů

Derivátový trh

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D. (06.02.2021)

Přednáška Gprofesora Oldřicha Rejnuše - Globálna finanční kríze prichází

https://www.youtube.com/watch?v=y9yZlzNLdho

Technická analýza - česky

https://www.youtube.com/watch?v=Tz7xIFhFig0

Investiční banky - Investment Banks - anglicky/English

https://www.youtube.com/watch?v=2yycGEFCNYE&list=RDQMMPgr6oPiYHU&index=1

CZECH TAX LAW - anglicky/English

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Radvan_Czech_Tax_Law.pdf

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=YTl3OUw0L1RpaFJNb1hlbW9Wd2dsZz09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK