PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politologie - PKIN184N
Anglický název: Politology
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty obecného základu
Je neslučitelnost pro: PKIN210N
Je záměnnost pro: PKIN210N
Anotace -
Předmět se zabývá stěžejními směry politického myšlení i praxe minulosti i současnosti. Úspěšným absolvováním předmětu získá znalosti odpovídající středně pokročilé občanské gramotnosti. To se stane základem jeho dovedností, které vstoupí do jeho profesní kompetence středoškolského učitele.
Poslední úprava: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (21.01.2021)
Literatura

KŘÍŽOVSKÝ, L., ADAMOVÁ, K. Základy politologie. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. 199 s. ISBN 80-205-0290-4.

CABALA LADISLAV, KUBÁT MICHAL a kol. Úvod do studia politické vědy. 2.vyd. Praha. 2004

MAŇÁK MARTIN 100 otázek a odpovědí o Evropské unii. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000, ISBN: 80-85864-77-0

Poslední úprava: Krasilov Jiří (08.01.2009)
Požadavky ke zkoušce
Požadavky na zápočet:
  • účast ve výuce
  • kolokvium k přednášenému nebo seminární práce

Poslední úprava: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (24.05.2013)
Sylabus -

1. Vymezení pojmu politologie.

2. Vznik a vývoj politologie jako vědy.

3. Vývoj politické organizace společnosti.

4. Směry politického chápání skutečnosti - konzervatizmus, liberalismus, marxismus.

5. Demokracie kontra totalita.

6. Teorie fungování společnosti - v současnosti i v nedávné minulosti.

7. Česká politická přítomnost.

Poslední úprava: Krasilov Jiří (08.01.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK