PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Special Language (Bc.) - Examination - PJAZ131C
Anglický název: Special Language (Bc.) - Examination
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
Ing. Mgr. Daniel Opelík
Záměnnost : PJAZ149
Anotace -
Odborný anglický jazyk je jedním z nástrojů oborového poznání. Znalost odborného jazyka u studentů studentů fyzioterapie/ortotik-protetik nachází uplatnění v řadě oblastí – při samostudiu odborné zahraniční literatury, při účasti na konferencích, přípravě cizojazyčných publikací a v neposlední řadě při komunikaci se zahraničním pacientem / klientem v klinickém prostředí.
Poslední úprava: Crossan William Morea, Mgr., Ph.D. (04.10.2023)
Cíl předmětu -

1.    Rozumět anglické terminologii z oblasti anatomie, fyziologie a fyzioterapie, která se používá ve vědeckých a odborných učebnicích, časopisech a přednáškách.
2.    Rozumět stížnostem, obavám a vysvětlením, které pacienti sdělují v angličtině, aby mohli správně diagnostikovat a léčit zahraniční klienty.
3.    Srozumitelně komunikovat s klienty za účelem stanovení správné diagnózy.
4.    Srozumitelně sdělovat zahraničním pacientům pokyny k fyzioterapii, aby pacienti mohli správně provádět rehabilitaci.
5.    Sdělit diagnózu a rehabilitační plány v mluvené a psané angličtině ostatním zdravotnickým pracovníkům.

Poslední úprava: Crossan William Morea, Mgr., Ph.D. (10.11.2023)
Literatura - angličtina

Povinná:
GOGELOVÁ, H. Angličtina pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 314 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

Doporučená:

BLAŽEJOVÁ, M., TUFANO, J. J.. Angličtina pro fyzioterapeuty: cvičení a testy. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0578-6.
GLENDINNING, E., HOWARD, R. Professional English in Use Medicine. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978 0 521 68201 5.
KOUDELKOVÁ, A., KOSOVÁ, J. Sport Studies - Fundamental Terminology in English. 1. vyd. Praha: UK v Praze FTVS, 2008. 119 s. Elektronická publikace. ISBN 978-80-86317-62-5.
WEBEROVÁ, B., KUŽELOVÁ, B., KYBICOVÁ, H. English for Medical Students, New Revised Edition. Praha: Karolinum, 2010. 146 s. ISBN 9788024617978.

Poslední úprava: Crossan William Morea, Mgr., Ph.D. (04.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Písemný test z povinné literatury

Poslední úprava: Crossan William Morea, Mgr., Ph.D. (04.10.2023)
Sylabus -

Předmět resp. examinace se zaměřuje na oblasti / situace, které vycházejí ze studia doporučených pramenů v rámci výuky stěžejních stěžejních fyzioterapeutických/ortoticko-protetických předmětů.

Poslední úprava: Crossan William Morea, Mgr., Ph.D. (04.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK