PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomová práce - obhajoba - PFZD002
Anglický název: Diploma Thesis - Defence
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Dipl [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Je záměnnost pro: POBHAJ001
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (13.10.2022)
Při obhajobě diplomové práce student prezentuje teoretická východiska, cíle, metodické postupy a výsledky předložené práce, přičemž vychází ze znalostí a dovedností, které získal během celého studia a především v předmětech Diplomová specializace I-IV, Prezentace výsledků vědecké práce, Metodologie vědy a Analyzing Scientific Text in Physiotherapy.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (13.10.2022)

Doporučená literatura vychází z dílčích předmětů uvedených v anotaci předmětu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (03.01.2023)

PFZD002 - Obhajoba diplomové práce 

Základní informace k organizaci a průběhu obhajoby diplomové práce: 

Student se dostaví k obhajobě v termínu a čase, který je sdělen v elektronické pozvánce rozesílané prostřednictvím SIS. Student prezentuje zkušební komisi teoretická východiska, cíle, metodické postupy a výsledky své diplomové práce (doporučená je prezentace v PowerPointu), pro prezentaci je stanovený čas maximálně 7 – 10 minut; v prezentaci se student nevyjadřuje k připomínkám, které jsou obsahem posudku vedoucího práce a oponenta. 

Po prezentaci diplomové práce studentem vyzve předseda komise vedoucího práce a následně oponenta, aby přednesli svá hodnocení; pokud není oponent nebo vedoucí práce osobně přítomen obhajoby závěrečné práce, jsou jejich posudky přečteny v plném znění; následně student zodpovídá dotazy, které pokládají jak vedoucí práce tak oponent, po té následuje veřejná diskuse, ve které má možnost kterýkoliv z členů komise pokládat dotazy a diskutovat. 

Po veřejné diskusi následuje „neveřejná“ diskuse, ve které komise zhodnotí vystoupení studenta, úroveň jeho prezentace a další aspekty, vztahující se k obhajobě diplomové práce a po té diskusi uzavře celkovým zhodnocením obhajoby.  Bezprostředně po neveřejné diskusi předseda komise studentovi sdělí výsledné hodnocení obhajoby.  

Student, který úspěšně absolvuje obhajobu své diplomové práce, pokračuje v SZZK teoretickou zkouškou ihned po prezentaci diplomové práce. Student, který svou diplomovou práci neobhájí, nepokračuje dále v v žádné další závěrečné zkoušce 

  

POZNÁMKA: posudky vedoucího práce a oponenta práce jsou uveřejněny v SISu minimálně 3 dny před termínem teoretických státních zkoušek.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK