PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce - obhajoba - PFZB002
Anglický název: Bachelor Thesis - Defence
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Dipl [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Je záměnnost pro: POBHAJ001
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (12.01.2023)
Při obhajobě bakalářské práce student prezentuje cíle, metodické postupy a výsledky předložené práce, přičemž vychází ze znalostí a dovedností, které získal během celého studia a především v předmětech: a) pro studijní program Fyzioterapie: Zadání bakalářské práce, Základy informatiky a metodologie vědeckého výzkumu a Souvislá odborná praxe III; b) pro studijní program Ortotik-protetik: Zadání bakalářské práce, Metodologie bakalářské práce, Základy informatiky pro ortotiky a protetiky, Základy statistiky, Odborný jazyk a Odborná praxe I-VI.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (13.10.2022)

Doporučená literatura vychází z dílčích předmětů uvedených v anotaci předmětu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (04.09.2023)

PFZB002 - Bakalářská práce - obhajoba 

Základní informace k organizaci a průběhu obhajoby bakalářské práce: 

Student se dostaví k obhajobě v termínu a čase, který je sdělen v elektronické pozvánce rozesílané prostřednictvím SIS. Student prezentuje zkušební komisi teoretická východiska, cíle, metodické postupy a výsledky své bakalářské práce (doporučená je prezentace v PowerPointu), pro prezentaci je stanovený čas maximálně 7 – 10 minut; v prezentaci se student nevyjadřuje k připomínkám, které jsou obsahem posudku vedoucího práce a oponenta. 

Po prezentaci bakalářské práce studentem vyzve předseda komise vedoucího práce a následně oponenta, aby přednesli svá hodnocení; pokud není oponent nebo vedoucí práce osobně přítomen obhajoby závěrečné práce, jsou jejich posudky přečteny v plném znění; následně student zodpovídá dotazy, které pokládají jak vedoucí práce tak oponent; po té následuje veřejná diskuse, ve které má možnost kterýkoliv z členů komise pokládat dotazy a diskutovat. 

Po veřejné diskusi následuje „neveřejná“ diskuse, ve které komise zhodnotí vystoupení studenta, úroveň jeho prezentace a další aspekty, vztahující se k obhajobě bakalářské práce a po té diskusi uzavře celkovým zhodnocením obhajoby. Bezprostředně po neveřejné diskusi předseda komise studentovi sdělí výsledné hodnocení obhajoby.  

Student, který úspěšně absolvuje obhajobu své bakalářské práce, pokračuje ihned po prezentaci diplomové práce dalšími teoretickými zkouškami. Student, který svou diplomovou práci neobhájí, nepokračuje dále v žádné další závěrečné zkoušce.  

  

POZNÁMKA: posudky vedoucího práce a oponenta práce jsou uveřejněny v SISu minimálně 3 dny před termínem teoretických státních zkoušek.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK