Bachelor Thesis - Setting (FYZC) - PFZB001C
Anglický název: Bachelor Thesis - Setting (FYZC)
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (22.06.2023)
The subject is an informational seminar during which students will obtain basic information and tasks for the implementation of the bachelor's thesis and obtain basic information on the subject of Evidence-Based Medicine / Evidence-Based Practice so, that they can use this in physiotherapy practice and during the implementation of the bachelor's thesis.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (22.06.2023)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:


- demonstrate knowledge of procedures that are necessary for the implementation of the bachelor's thesis

- demonstrate knowledge of the rules of the ethics committee of UK FTVS

- demonstrate knowledge of requirements, conditions and general recommendations for writing final bachelor's theses at UK FTVS

- demonstrate basic knowledge of EBM/EBP theories

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (29.06.2023)

- participation in the seminar

- study of assigned materials (Methodology of final theses, Rector's measures against plagiarism, Rules of the Ethics Committee, etc.)

- preparation of a seminar work as specified by the guarantor

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (22.07.2019)

GREENHALGH, T.: How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine. Wiley-Blackwell, 4th ed., 2010, ISBN-10: 1444334360

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: ZEITHAMMEROVA/FTVS.CUNI.CZ (29.03.2010)

100% participation on seminar

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (18.09.2020)

Instructions on preparing a bachelor´s thesis: topic and preliminaty title, objectives of the thesis, research questions, expected results, methods, material, schedule, etc.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (28.07.2023)

Study Aids:

Moodle 2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2897