PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Taping in Physiotherapy - PFYZ639
Anglický název: Taping in Physiotherapy
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Prerekvizity : PFYZ094, PFYZ095
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Charakteristika: Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci tapovací techniky na různé části pohybového systému, seznamuje s druhy tapovacích technik, s indikacemi a kontraindikacemi jednotlivých přístupů. Těžiště výuky je v praktickém nácviku tapování vzhledem k cíli a účinku dané techniky.
Poslední úprava: KRASILOV (26.06.2007)
Literatura -

1. MACDONALD, R.: Taping Techniques.Philadelphia: Butterworth Heinemann 2004, ISBN 0750641509

2. MONTAG H.J., ASMUSSEN P.D.: Funktionelle Verbände am bewegungsapparat. Berlin: Spitta verlag 2003, 204s., ISBN 3-934211-58-5

3. PAVLU D.: Patelofemorální bolest kolene a možnosti její terapie se zřetelem ke konceptu dle J. McConnel. Rehabil. Fyz. Lék., 2002, vol. 8, no. 4, s.130-135.

Poslední úprava: KRASILOV (26.06.2007)
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Credit requirements:
  • 100% active attendance

Poslední úprava: ZEITHAMMEROVA/FTVS.CUNI.CZ (02.07.2010)
Sylabus -

1. Historie tapování

2. Druhy tapovacích technik, cíle a účinky, indikace kontraindikace.

3. Materiál k tapování.

4. Taping u sportovců podle poraněné tkáně (ligamentum, sval, kost)

5. Funkční taping a jeho indikace (po operaci, po traumatu, u degenerativních onemocněních)

6. Imobilizační taping pro klouby dolních končetin

7. Imobilizační taping pro klouby horních končetin

8. Imobilizační taping pro trup

9. Stabilizační taping

10. Funkční tapování pro změnu svalového tonu a ovlivnění dysfunkčních svalových řetězců

11. Kinesiotaping - charakteristika, mechanismus účinku

12. Aplikace vybraných postupů kinesiotapingu.

13. Tapování dle konceptu McConell - charakteristika, mechanismus účinku.

14. Aplikace tapů dle McConell u obtíží kolenního kloubu.

15. Aplikace tapů dle McConell u obtíží ramenního kloubu.

Požadavky na zápočet:

  • 100% aktivní účast na praktické výuce

Poslední úprava: KRASILOV (26.06.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK