PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Virtual Exchange Physiotherapy - PFYZ240C
Anglický název: Virtual Exchange Physiotherapy
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ano / 20
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Anotace -
Sdílení klinických zkušeností a zájmů v oblasti fyzioterapie. Předmět je koncipován jako virtuální program, na kterém participuje několik univerzit, které realizují program fyzioterapie a aplikovaných věd. Součástí programu je intenzivní virtuální komunikace, on-line setkání a individuální činnost studentů jakož i práce v malých pracovních skupinách.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.01.2024)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • je schopen zlepšit své jazykové dovednosti obecně a zejména jsou schopni hovořit o tématech souvisejících s fyzioterapií (studiem)
  • je schopen získat přehled o fyzioterapii a zdravotnických systémech v jiné zemi (obsah kurzů, motivace a zájmy, pracovní příležitosti a preference atd.)
  • je si vědom (mezikulturních) rozdílů v souvislosti s fyzioterapií (studiem) a jsou si vědomi "významu být zdravý v různých mezinárodních/mezikulturních perspektivách
  • je si vědom role fyzioterapeuta při zvyšování fyzické aktivity v různé mezinárodní/interkulturní perspective

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

Elaboration a brief report in English, summarizing the outcomes of the peer conversations. 

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (28.01.2024)
Literatura - angličtina
Sylabus - angličtina

Topic:

  • “Health; what does it mean?”

Virtual meetenigs:

  • first peer meeting: 19th of February until 8th of March 2024
  • second peer meeting: 25 March till 19th of April 2024

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK