PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinické kolokvium II - PFYZ238
Anglický název: Clinical Colloquium II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 70 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ137
Záměnnost : PFYZ135
Je záměnnost pro: PFYZ232, PFYZ135, PFYZ232C
Anotace -
Výuka předmětu navazuje na předmět „Klinické kolokvium I“. Cílem je dále prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti při komplexní práci s pacientem z pohledu fyzioterapeuta a získat schopnost v multidisciplinárním týmu diskutovat a prezentovat výsledky práce. Během výuky na klinických pracovištích všech typů studenti pracují s vybranými pacienty, provádějí komplexní ohodnocení a rozbor jejich potíží, dále potom komplexní vyšetření funkčního stavu jejich pohybového aparátu a navrhují plány léčby, jež v určeném časovém období aplikují, včetně průběžného hodnocení efektivity volených postupů. Zkušenosti získané z práce s pacienty jsou následně prezentovány a diskutovány na foru odborníků. Důraz při výuce je kladen na komplexní přístup k pacientovi z pohledu fyzioterapeuta, na přístupy EBP (Evidence Based Physiotherapy) a na práci s dokumentací pacienta.
Poslední úprava: Kocour Vladimír, Mgr. (11.01.2022)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje pokročilou schopnost pracovat v multidisciplinárním týmu
  • prokazuje pokročilou schopnost a dovednost komplexní práce s pacientem jakékoliv diagnózy, který je indikován k fyzioterapii
  • prokazuje pokročilou schopnost prezentovat, diskutovat a zdůvodňovat postupy své práce
  • prokazuje pokročilou schopnost vyhodnocovat, zdůvodňovat a obhajovat v praxi aplikované postupy jak v diagnostice tak terapii v duchu EBM
  • prokazuje schopnost a dovednost prezentovat kazuistiky pacientů na fóru odborníků

Poslední úprava: Kocour Vladimír, Mgr. (11.01.2022)
Literatura

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Poslední úprava: Kocour Vladimír, Mgr. (11.01.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • samostatné vedení fyzioterapeutické péče o pacienty se zaznamenáním průběhu s dodržením principů vedení zdravotnické dokumentace
  • dodání potvrzení o absolvování 30hod praxe

Poslední úprava: Kocour Vladimír, Mgr. (11.01.2022)
Sylabus

Praktická výuka pod dohledem supervizora.

Poslední úprava: Kocour Vladimír, Mgr. (11.01.2022)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3224

Poslední úprava: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK