PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept II - PFYZ235C
Anglický název: Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 12 (24)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Prerekvizity : PFYZ234C
Záměnnost : PFYZ096C
Je záměnnost pro: PFYZ129C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)
The subject of the course is the concept of diagnostics and therapy of functional disorders of the locomotor system according to Brügger. Object builds on the subject "Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept I" and deepens the basic knowledge of diagnostic and therapeutic procedures according to the Brügger concept. Learning outcomes of the course unit therapeutic skills with respect to the upper and lower limbs, as well as comprehensive examination and therapy in the of selected diagnoses from concept perspective.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (07.07.2023)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:
- demonstrate skills in the application of diagnostic and treatment procedures according to Brügger with the main focus on the upper and lower limbs
- demonstrate skills in a comprehensive assessment and treatment of the patient according to Brügger's concept

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)

BRÜGGER, A. Lehrbuch der funktionellen Störungen des bewegungssystems. Zollikon : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 503 s. ISBN 3-9520075-4-4.

PAVLU, D.: Brügger Koncept. In: Liebenson C.: Rehabilitation of the Spine. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2007, ISBN 0-7817-2997-1

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. (2015): Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)

Credit Requirements:

  • 100% attendance at practical part
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)

Exercises:

1. Hip joint and rod mechanism of lower limbs

2. Correction in sitting position and adjustment of axes of lower limbs

3. Muscle loops, functional aspects of hip and knee joint

4. Basic therapeutic procedures with respect to the hip joint

5. Basic therapeutic procedures with regard to the knee and ankle joint

6. Application of retrocapillary support (polycushion) of the foot

7. Movement pattern and muscle loops of upper limbs

8. Therapeutic procedures with regard to shoulder joint and shoulder blade

9. Therapeutic procedures with respect to the elbow joint

10. Therapeutic procedures with regard to the hand

11. Functional blade rotation test

12. Functional disease - summary

13. Application of complete examination according to the Brügger concept

14. Determination of hypotheses, therapeutic strategy and therapy of selected diagnoses

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (28.07.2023)

Study Aids:

oodle 2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3232

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK