Terapie posturálních poruch - Brügger koncept II - PFYZ235
Anglický název: Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Prerekvizity : PFYZ234
Záměnnost : PFYZ096
Je záměnnost pro: PFYZ129
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)
Náplní předmětu je koncept Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému dle Brüggera. Předmět navazuje na výuku v předmětu „Terapie posturálních poruch – Brügger koncept I“ a prohlubuje základní znalosti z diagnostických a terapeutických postupů dle Brüggerova konceptu. Cílem výuky je získat diagnostické a terapeutické dovednosti se zřetelem k horním a dolním končetinám, dále potom komplexní vyšetření a terapie u vybraných diagnóz z pohledu konceptu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (07.07.2023)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:
- prokazuje dovednost v aplikaci vyšetřovacích a terapeutických postupů dle Brüggera s hlavním zřetelem k horním a dolním končetinám
- prokazuje dovednost v komplexním vyšetření a terapii pacienta dle Brüggerova konceptu

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia, 2015.

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)

Požadavky na zápočet:

  • 100 % aktivní účast na praktické výuce
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (02.06.2021)

Cvičení:

1. Kyčelní kloub a tyčový mechanismus dolních končetin

2. Korekce v sedu a nastavení os dolních končetin

3. Svalové smyčky, funkční aspekty kloubu kyčelního a kolenního

4. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kyčelnímu kloubu

5. Základní terapeutické postupy se zřetelem ke kolennímu a hlezennému kloubu

6. Aplikace retrokapilální opory (polycushion) nohy

7. Pohybový vzor a svalové smyčky horních končetin

8. Terapeutické postupy se zřetelem k ramennímu kloubu a lopatce

9. Terapeutické postupy se zřetelem k loketnímu kloubu

10. Terapeutické postupy se zřetelem k ruce

11. Funkční test rotace lopatky

12. Funkční onemocnění - shrnutí

13. Aplikace kompletního vyšetření dle Brüggerova konceptu

14. Stanovení hypotéz, terapeutická strategie a terapie vybraných diagnóz.

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (28.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3231