PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept I - PFYZ234C
Anglický název: Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: 6
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Korekvizity : PFYZ038C
Záměnnost : PFYZ052C, PFYZ096C
Je prerekvizitou pro: PFYZ235C
Je záměnnost pro: PFYZ052C, PFYZ096C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)
The subject is meant for students of both the 1st and 2nd years of the follow-up study of physiotherapy. It familiarises with Brügger's concept, i.e. with the concept of functional defects of locomotive system diagnostics and therapy. Classes deal with basic theoretical sources of the concept in relation to diagnostics and therapy. Another part is the practical training of therapeutic methods utilised in the concept.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrate advanced knowledge of the principles of the concept according to Brügger
  • demonstrate skills in the application of diagnostic and treatment procedures according to Brügger with the main focus on the trunc

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)

BRÜGGER, A. Lehrbuch der funktionellen Störungen des bewegungssystems. Zollikon : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 503 s. ISBN 3-9520075-4-4.

PAVLU, D.: Brügger Koncept. In: Liebenson C.: Rehabilitation of the Spine. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2007, ISBN 0-7817-2997-1

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. (2015): Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)

Credit Requirement:

  • 100% attendance at practical part
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (27.07.2021)

1. Introduction in to Brügger-Concept, Neurophysiology.

2. Cog weel model and importance for diagnostic, global movement patterns

3. Positioning - as a preparatory procedure

4. "Construction" of ideal positron in sitting

5. Sensomotoric

6. Diagnostic Test - TH-5

7. Physic and importace for the Brügger-Concept

8. Spine and Stability

9. ADL introduction, Functional "Synergism"

10. Thera-Band Exercises - introduction

11. Basic Principles of Diagnostic, basic principles of Treatment

12. Functions-Diagnostic: trunk

13. Therapy of OGE, hot roll

14. ADL and Trunk Stability, AEC Trunk

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (28.07.2023)

Study Aids:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3299

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK