PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u sportovců - PFYZ229
Anglický název: Physiotherapy in Sport
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Záměnnost : PFYZ098
Je záměnnost pro: PFYZ098
Anotace -
Cílem výuky v předmětu je seznámit studenty se sportovní fyzioterapií jako s jednou z možných specializací v mezinárodním měřítku. Dále potom podat přehled o možnostech fyzioterapeutické intervence ve sportu. Cílem praktické výuky je získat znalosti a především dovednosti u sportovců vybraných sportovních odvětví v aplikaci postupů analyzujících příčiny, možnosti vzniku úrazu, jako i preventivní a terapeutické postupy u nejčastějších problémů, které s danými činnostmi souvisejí. Důraz je kladen také na možnosti fyzioterapeutické intervence u běžné, sportující populace v různých věkových obdobích.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost orientace v možnostech fyzioterapeutické intervence ve sportu, a to jak na úrovni profesionální, tak amatérské, v různých věkových obdobích
  • prokazuje schopnost aplikovat postupy analyzující příčiny a možnosti vzniku úrazu u vybraných sportovních odvětví
  • prokazuje schopnost aplikovat preventivní a terapeutické postupy u nejčastějších problémů, které s danými sportovními aktivitami souvisejí

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Literatura

ANDREWS, J. R., HARRELSON, G. L., WILK, K. E. Physical rehabilitation of the injured athlete. 4th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders, c2012. ISBN 9781437724110.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Olympia Praha. 2002 ISBN 80-7033-760-5.

JANSSEN P. J., WEINECK. Ausdauertraining, Überarbeitete Aufl. Spitta Verlag, 1996.

JORDAN,D. J. Sports Neurology, Lippincott - Raven Publishers, Philadelphia 1998.

KOLT, G. S., SNYDER-MACKLER, L. Physical therapies in sport and exercise. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. ISBN 0443071543.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004 ISBN 80-247-1006-4.

KUMBHARE, D. A., BASMAJIN J. V. Clinical Decision Making and Outcomes In Sports Rehabilitation. Churchill Livingstone. 2000, ISBN: 0443065462.

PHYSICAL THERAPY IN SPORT: official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000. ISSN 1466-853X.

PRENTICE, W. E. Rehabilitation techniques in sports medicine. 3rd ed. Boston, Mass.: WCB/McGraw-Hill, c1999. ISBN 0072894709.

STARKEY, CH., BROWN S. D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

WEINECK, J. Sportanatomie. Spitta Verlag, 12.Aufl., 1997 ISBN 3-932753-39-9.

ZULUAGA, M. Science Sports Physiotherapy: Applied and Practice, Churchill Livingstone, 1995. ISBN: 0443048045.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

- aktivní účast na výuce

- 100% účast na praktické výuce

individuální stáž dle instrukcí garanta předmětu

- vypracování seminární práce ze stáže dle instrukcí garanta předmětu

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Sylabus

Přednášky:
1. Sportovní fyzioterapie - charakteristika, pojení v mezinárodním měřítku, kompetence sportovních fyzioterapeutů
2. Charakteristika vybraných sportovních činností - aspekty fyziologické, biomechanické
3. Funkční diagnostika pohybového aparátu u sportovců z pohledu fyzioterapeuta. Včasné hodnocení sportovních předpokladů.
4. Sportovní úrazy - možnosti a limitace práce fyzioterapeuta
5. Nejčastější postižení, přetížení u vybraných sportovních činností. Hypermobilita ve sportu.
6. Ovlivnění výkonnosti sportovce pomocí využití fyzioterapeutických technik a metod
7. Fyzioterapeutická intervence v tréninku sportovce. Sportující populace - možnosti fyzioterapeutické intervence
8. Základy sportovního tréninku s návazností pro práci fyzioterapeuta
9. - 14. Fyzioterapie u vybraných sportovních odvětví


Cvičení:
1.-14. Analýza příčin, možností vzniku úrazů u vybraných sportovních odvětví, aplikace preventivních a terapeutických postupů u sportovců a běžné sportující populace

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9449

Poslední úprava: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK