Diferenciální diagnostika ve fyzioterapii - PFYZ226
Anglický název: Differential Diagnostics in Physiotherapy
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
MUDr. Andrea Švojgrová
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Záměnnost : PFYZ094
Je záměnnost pro: PFYZ094
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem výuky v předmětu je naučit studenty diferenciálně – diagnostickému uvažování z pohledu fyzioterapeuta, dále získat znalosti a dovednosti v analýze a diferenciální diagnostice funkčních poruch motoriky na základě obecně platných funkčních vztahů. Cílem je rovněž získat znalosti a dovednosti v co nejrozsáhlejší škále speciálních funkčních testů, které jsou nezbytné pro stanovení základní poruchy v systému a tedy i směru a způsobu terapie dané poruchy. Těžiště předmětu je v praktické výuce a demonstracích pacientů. Obsahová stránka předmětu je úzce provázána k předměty klinicky zaměřenými.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost základních klinických diagnostických postupů pro hodnocení poruch pohybového aparátu
  • prokazuje znalost speciálních diferenciálně diagnostických testů a postupů pro určení konkrétního syndromu pohybového aparátu
  • prokazuje schopnost praktické aplikace teoreticky naučených diagnostických testů
  • je schopen vhodného výběru kombinací diagnostických postupů vzhledem ke konkrétnímu a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta
  • prokazuje schopnost určení vhodného terapeutického postupu na základě provedení diferenciální diagnostiky v oblasti pohybového aparátu

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Literatura

BRÜGGER, A. Gesunde Haltung und Bewegung im Alltag. Zürich : Verlag Dr.Brügger, 1996. 144 s. ISBN 3-9520075-2-8.

CLARSEN, M. et al. Diferenciální diagnóza ve schématech. Praha: Grada 2003, 96 s. ISBN 80-247-0615-6.

FROWNFELTER D., DEAN E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

GOODMAN, C. C., HEICK, J., LAZARO, R.T. Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral, 5. ed., Saunders 2017, ISBN-10: 0323478492.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

HERMACHOVÁ, H. Dysfunkce svalů pánevního dna. Reh.fyz.lék. 1995, č. 1, s. 32-34.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume One The Upper Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2007, ISBN 0-443-1035-0.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume three The Trunk and Vertebral Column. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0-44-012019-1.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume Two The Lower Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2002, ISBN 0-443-03618-7.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galen, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLÁŘ, P. Význam vývojové kineziologie pro manuální medicínu. Reh.fyz.lék. 1996, č. 4, s. 152-155.

KOLEKTIV AUTORŮ, HNÍZDIL, J. (ed.). Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 212 s. ISBN 80-7169-187-9.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Heidelberg : J.A. Barth Verlag; Praha : ČLS JEP, 1996. 347 s. ISBN 3-335-00401-9.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

LEWIT, K. The functional Approach. 6th International Symposium of PMRF "Industrial Myoskeletal Disorders". Prague, June 4-6 1993.

MULLIGAN B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington : Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

NATARAJAN, M.V.: Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

NIEL-ASHER S.: The Concise Book of Trigger Points, CA : North Atlantic Books,U.S., 2014, 3. th. Edition ISBN 139781583948491.

O´SULLIVAN S. B., SCHMITZ T. J.: Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

O´SULLIVAN S., SCHMITZ T. Improving Functional Outcomes in Physical Rehabilitation. 2. ed., Philadelphia: F.A. Davis Company; 2016, ISBN-10: 9780803646124.

SHACKLOCK M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

THE MERCK MANUAL The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Dostupné na: http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

- splnění zadaných úkolů nebo testů v aplikaci v Moodle 1 vázaných ke každé přednášce

Požadavky na zkoušku:

- zkouškový test v aplikaci Moodle 1 s požadovanou 80% úspěšností

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Sylabus

1. Úvod do diferenciální diagnostiky ve fyzioterapii. Anamnéza a její význam v diferenciální diagnostice.

2. Bolest jako diferenciálně diagnostický příznak

3. Speciální testy využívané v rámci diferenciální diagnostiky

4. Stabilita a její význam v diferenciální diagnostice

5. Diferenciální diagnostika v oblasti hlavy

6. Diferenciální diagnostika v oblasti krční páteře

7. Diferenciální diagnostika v oblasti hrudní páteře

8. Diferenciální diagnostika v oblasti bederní páteře

9. Diferenciální diagnostika v oblasti pánve

10. Diferenciální diagnostika v oblasti kyčelních kloubů

11. Diferenciální diagnostika v oblasti kolenních kloubů

12. Diferenciální diagnostika v oblasti nohy

13. Diferenciální diagnostika v oblasti ramenních kloubů

14. Diferenciální diagnostika v oblasti loketních kloubů a oblasti ruky

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.05.2021)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9367

Poslední úprava: Jandová Renáta (28.07.2023)