PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální terapie v rekondici - PFYZ220K
Anglický název: Physical Therapy in Recondition
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Bc. Jan Vávra
Záměnnost : PFYZ220
Je neslučitelnost pro: PFYZ220
Je záměnnost pro: PFYZ220
Anotace -
Cílem předmětu je studenty seznámit se základními fyzikálními regeneračními metodami, balneoterapií a základům mechanoterapie a jejich významu ve sportovní praxi. Cílem praktických cvičení je osvojení praktických dovedností v oblasti hydroterapie, aplikace tepelných procedur, fototerapie a mechanoterapie. Součástí teoretických základů budou také informace o léčebných fyziatrických postupech a jejich vztahu k pohybové aktivitě.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost obecných principů fyzikální terapie
  • prokazuje znalost působení a využití termoterapie, hydroterapie a fototerapie v rekondici
  • prokazuje pochopení obecných indikací a kontraindikací termoterapie, hydroterapie a fototerapie
  • prokazuje schopnost aplikovat fyzikální terapii v rekondici

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.10.2021)
Literatura

CALTA, J., Z. MACHÁLEK AND J. VACEK Základy fyzikální terapie pro praxi. Praha, Knihovna Refora sv, 1994, 1, 87.

CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Edtion ed. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-341-3.

PRENTICE, W. E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693

GROVER, B. B., NABU PRESS, 2014. ISBN 1295836343 Handbook of Electrotherapy for Practitioners and Students. Edtion ed., 2014. ISBN 1295836343.

WATSON, T. Electrotherapy E-Book: evidence-based practice. Edtion ed.: Elsevier Health Sciences, 2008. ISBN 0702039837.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • 100 % aktivní účast při praktické výuce
  • průběžné přezkušování z teoretických znalostí i praktických dovedností
  • vypracování a prezentace seminární práce na zadané téma
  • klasifikovaný zápočtový test

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (30.09.2021)
Sylabus

Témata:

1. Fyzikální regenerační prostředky - rozdělení

2. Obecné zásady aplikace fyzikálních regeneračních prostředků

3. Účinky a obecné indikace fyzikálních regeneračních prostředků

4. Hyperemie

5. Využití tepla k regeneraci a rekondici, funkce slupky a jádra

6. Celkové aplikace tepla - koupele: sedací lázeň, subakvální masáž, perličková lázeň, uhličitá lázeň, plynová uhličitá koupel, sirná a jodová koupel

7. Sauna a skotské střiky

8. Lokální aplikace tepla: parafínové zábaly

9. Lokální aplikace tepla: Paraligno, Parafango Battaglia, Termofor

10. Vlhké a suché horké obklady

11. Peloidní zábaly a obklady

12. Využití celkové a lokální aplikace chladu v regeneraci a rekondici

13. Priessnitzovy obklady, Tripesovy obklady

14. Využití aplikace IR a UV záření a viditelného světla v regeneraci a rekondici

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (05.02.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10305

Poslední úprava: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK