PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Physical Therapy in Recondition - PFYZ220C
Anglický název: Physical Therapy in Recondition
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 14 / 14 (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Bc. Jan Vávra
Anotace -
Cílem předmětu je studenty seznámit se základními fyzikálními regeneračními metodami, balneoterapií a základům mechanoterapie a jejich významu ve sportovní praxi. Cílem praktických cvičení je osvojení praktických dovedností v oblasti hydroterapie, aplikace tepelných procedur, fototerapie a mechanoterapie. Součástí teoretických základů budou také informace o léčebných fyziatrických postupech a jejich vztahu k pohybové aktivitě.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (06.02.2019)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrates knowledge of general principles of physical therapy
  • demonstrates knowledge of the effects and uses of thermotherapy, hydrotherapy and phototherapy
  • demonstrates an understanding of the indications and contraindications of thermotherapy, hydrotherapy and phototherapy
  • demonstrates the ability to apply physical therapy
  • demonstrates the ability to evaluate the effect of physical therapy in the patient

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.10.2021)
Literatura - angličtina

PRENTICE, W. E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693

GROVER, B. B., NABU PRESS, 2014. ISBN 1295836343 Handbook of Electrotherapy for Practitioners and Students. Edtion ed., 2014. ISBN 1295836343.

WATSON, T. Electrotherapy E-Book: evidence-based practice. Edtion ed.: Elsevier Health Sciences, 2008. ISBN 0702039837.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.10.2021)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Classified Credit Requirements:

  • 100% participation in practical classes
  • proven understanding and proficiency through application in practical classes
  • classified credit test and practical examination

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (07.10.2021)
Sylabus - angličtina

1. Physical regenerative means

2. General principles of application of physical regenerating agents

3. Effects and general indications of physical regenerative agents

4. Hyperemia

5. Use of heat for regeneration and reconditioning, skin and core functions

6. Total heat applications - baths: sitting bath, subacqual massage, bubble bath, carbonic bath, carbon dioxide gas bath, sulfur and iodine bath

7. Sauna and Scottish sprays

8. Local heat application: paraffin wraps

9. Local heat applications: Paraligno, Parafango Battaglia, Termofor

10. Wet and dry hot tiles

11. Peloid wraps and compresses

12. Use of general and local application of cold in regeneration and reconditioning

13. Priessnitz tiles, Tripes tiles

14. Use of application of IR and UV radiation and visible light in regeneration and reconditioning

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.10.2021)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3505

Poslední úprava: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK