PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kineziologie - PFYZ219
Anglický název: Kinesiology
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 48 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Krausová
Neslučitelnost : PFYZ219K
Záměnnost : PFYZ219K
Je záměnnost pro: PFYZ219K
Anotace -
Základní poznatky o pohybu člověka. Tématika obsahuje základní principy řídících procesů pro pohybovou soustavu a aplikuje tyto pochody v klinické praxi. Součásti předmětu je rovněž rozbor stavby a funkce jednotlivých segmentů lidského těla s přihlédnutím k úloze jejich poruchy v kontextu celého těla.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (08.01.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta základními poznatky a znalostmi o pohybu člověka. Po úspěšném absolvování student:

  • prokazuje schopnost rozvinout znalosti týkající se řídících pochodů pohybové soustavy tak, že student bude schopen tyto aplikovat v klinické praxi
  • prokazuje schopnost se orientovat ve stavbě a funkci jednotlivých segmentů lidského těla s přihlédnutím k úloze jejich poruchy v kontextu celého těla
  • prokazuje schopnost odhalit poruchu struktury, poruchu řídících pochodů i logistiky, tak, aby byla vyhodnocena porucha ještě v iniciálním stadiu, kdy se nemusí klinicky projevovat
  • prokazuje schopnost prezentovat a aplikovat postupy individuálně a cíleně
  • prokazuje schopnost zvolené postupy diskutovat v souvislosti s prevencí poškozování člověka nefyziologickým přetěžováním při pohybovém chování
  • prokazuje schopnost aplikovat poznatky kineziologie k udržení fyzické zdatnosti, podpoře harmonického vývoje intelektových schopností
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literatura

VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2005.

DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie člověka. Edtion ed. Praha: Karolinum, 2005.

CONNOLLY, K. J. AND H. FORSSBERG Neurophysiology and neuropsychology of motor development. Edtion ed.: Cambridge University Press, 1997. ISBN 1898683107.

PETERSON-KENDALL, F., E. KENDALL-MCCREARY, P. GEISE-PROVANCE, M. MCINTYRE-RODGERS, et al. Muscles testing and function with posture and pain. In.: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

KOLAR, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5. (selected chapters)

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (08.01.2019)
Sylabus

Témata výuky:

1. Pojetí oboru. Směry rozvoje oboru.

2. Analýza a funkce axiálního systému

3. Kineziologie horní končetiny. Úchopové funkce, obratnostní hybnost.

4. Náhradní a kompenzační možnosti ruky

5. Kineziologie dolní končetiny. Chůze a patologie chůze - kineziologický rozbor.

6. Náhradní a kompenzační možnosti dolní končetiny. Chůze protézovaných.

7. Pohybový systém a zátěž.

8. Funkce pohybového systému za ztížených podmínek

9. Základy patokineziologie.

10. Základy sportovní kineziologie.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (08.01.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3268

Poslední úprava: Jandová Renáta (27.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK