PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ortopedie - PFYZ217
Anglický název: Orthopaedy
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: 21 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 25
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Petr Vašek
Neslučitelnost : PFYZ217K
Záměnnost : PFYZ217K
Je záměnnost pro: PFYZ217K
Anotace -
Předmět poskytuje seznámení s ortopedickou problematikou tělesně postižených. Hlavní důraz je kladen na popis vrozených a získaných postižení, představeny jsou možnosti jejich prevence a konzervativní a operativní léčba.
Poslední úprava: Kvítek Václav, MUDr. (31.10.2023)
Cíl předmětu

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:
- prokazuje znalost a je schopen popsat etiologii a patofyziologii vrozených a získaných ortopedických onemocnění
- je vybaven základními znalostmi klinických projevů vrozených a získaných ortopedických onemocnění a postižení
- prokazuje základní orientaci v prevenci, konzervativní a opetativní léčbě
- prokazuje schopnosti poznatky z ortopedie a traumatologie aplikovat v praxi

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • písemné ověření znalostí

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Literatura

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4357-8.

KAMÍNEK, Petr. Ortopedie pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3273-1.

KOLÁŘ, Pavel, Jiří KŘÍŽ a Olga DYRHONOVÁ. Léčebná rehabilitace v ortopedii a traumatologii. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009, 411-540. ISBN 978-80-7262-657-1.

LUDÍKOVÁ, Barbora. Propedeutické lékařské disciplíny 1 - základy neurologie a ortopedie pro speciální pedagogy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3729-3.

Poslední úprava: Kvítek Václav, MUDr. (31.10.2023)
Sylabus

Přednášky:
1. Vymezení oboru ortopedie. Ortopedické vyšetření - vyšetření kloubní pohyblivosti, svalové síly, speciální vyšetřovací testy (RTG, punkce, biopsie, artroskopie). Vrozené vady končetin - depistáž, klinický obraz, konzervativní a operativní léčba.
2. Získané vady končetin (genua valga, genua vara, g. recurvatum, pes equinus, pes excavatus, pes planovalgus, hallux valgus). Konzervativní a operativní léčba. Ortopedické komplikace u dětské mozkové obrny, Downova syndromu ad.
3. Onemocnění páteře. Vrozené vady. Vadné držení - kyfóza, skolióza. Skoliózy - rozdělení, vyšetření, dispenzarizace, konzervativní léčba včetně rehabilitace a korzetování, operativní léčba. Morbus Scheuermann: diagnostika, rentgenový obraz, léčba, zásady rehabilitace, možnost provozování sportů.
4. Vertebrogenní algický syndrom - příčiny, dělení, léčba. Škola zad. Osteoartróza obecně. Artróza kyčelního kloubu - příčiny, klinický obraz, léčba konzervativní a chirurgická.
5. Revmatologie a revmatochirurgie. Revmatoidní artritida: etiologie, patogeneze, klinický obraz, možnosti chirurgického ošetření. Úžinové syndromy.
6. Záněty kostní a kloubní - rozdělení, klinika. Nespecifické záněty - tuberkulóza páteře. Nádory kostní - rozdělení, možnosti diagnostiky, zásady léčby, chemoterapie, radioterapie, operativa. Individuální protézy. Traumatologie. Amputace.
7. Poranění páteře a míchy. Traumatická transverzální míšní léze - léčba a následné stavy. První pomoc při poranění páteře.

Poslední úprava: Kvítek Václav, MUDr. (31.10.2023)
Studijní opory

Studijní opory: Moodle 2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3513

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.05.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK