PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Practice IV - PFYZ118C
Anglický název: Clinical Practice IV
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Stupková
Prerekvizity : PFYZ104C, PFYZ107C
Je prerekvizitou pro: PFYZ066C, PFYZ007C, PFYZ009C
Anotace - angličtina
Students undergo practical training in the outpatient department of the rehabilitation department, where they carry out examination and therapeutic procedures under the direct supervision of a physiotherapist (teacher) or physician from the perspective of physiotherapy in the patients of the department. Professional practice is focused mainly on improving knowledge and skills in taking anamnestic data, performing a complete kinesiological analysis, suggesting the direction of therapy, applying basic physiotherapy procedures, evaluating the effect of therapy and working with medical documentation.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrates the ability to take the anamnesis and take into consideration the anamnestic data durineg the examination and implementation of therapy
  • demonstrates the ability to propose and perform the kinesiological examination of a patient
  • demonstrates the ability to suggest the therapy plan in various diagnoses
  • demonstrates the ability to apply basic therapeutic techniques in the patient under the supervision, including the subsequent evaluation of their effectiveness
  • demonstrates the ability to independently develop protocols on the course of examination and therapy of the patient
  • demonstrates the ability to present a patient with a given diagnosis and discuss the applied examination and therapy
  • demonstrates the ability to orientate in medical documentation, including the ICD codes of individual physiotherapeutic procedures

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (15.01.2021)
Literatura - angličtina

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Recommended literature of all theoretical and practical subjects studied in bachelor program.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit Requirements:

  • 100% attendance on practicals with active participation
  • written test written (medical documentation record verification)

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.01.2021)
Sylabus - angličtina

The course is focused on:

1. Anamnesis enlisting

2. Independent examination of the complete kinesiology examination

3. Setting short and long term rehabilitation plans

4. Work with medical documentation

5. Therapy prosecuting of all learned techniques

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11496

Poslední úprava: Jandová Renáta (25.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK