PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Physiotherapeutic Methods in Clinical Fields - PFYZ117C
Anglický název: Physiotherapeutic Methods in Clinical Fields
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: 16 / neurčen (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: PFYZ066C, PFYZ009C, PFYZ007C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace - angličtina
The aim of the course is to acquaint students with physiotherapeutic procedures in basic clinical disciplines with regard to application and principles of physiotherapist work in individual diagnoses. Students are introduced to physiotherapeutic methods in basic clinical subjects such as neurology, surgical subjects, internal medicine, psychiatrics, etc. related to various diagnoses.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies. After the completion of the course the students:

  • demonstrate the ability to determine appropriate diagnostic procedures from the physiotherapy point of view for patients with a wide range of diagnoses in individual clinical disciplines
  • demonstrate the ability to define a functional problem of patients with a wide range of diagnoses in individual clinical disciplines
  • demonstrate the ability to determine the purpose of the therapy for patients with a wide range of diagnoses in individual clinical disciplines, mainly based on the knowledge of the etiology, pathogenesis and clinical picture of the disease
  • demonstrate the knowledge of the therapeutic procedure principles that a physiotherapist applies in case of preventive, medical rehabilitation and palliative care
  • demonstrate a basic orientation in current trends in the diagnosis and therapy of patients in terms of providing physiotherapeutic care in all clinical areas with regard to EBM

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.02.2021)
Literatura - angličtina

ACI (Statewide Burn Injury Service) Physiotherapy and Occupational Therapy Clinical Practice Guidelines, Chatswood, NSW, 2014.

CARR J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

EBNEZAR, J. Essentials of Orthopedics for Physiotherapists. 3. ed., Jaypee Brothers Medical Publishers; 2016, ISBN-10: 9789386261793.

ESQUENAZI A., Rehabilitation After Amputation, Journal of the American Podiatric Medical Association, 2001, Vol 91, N1.

FROWNFELTER, D., DEAN, E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

HARDEN, N. et al. Complex Regional Pain Syndrome: Practical Diagnostic and Treatment Guidelines, 4th Edition, Pain Medicine, 2013; 14: 180-229.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

IMAMURA M. et al. Fibromyalgia: from treatment to rehabilitation, Europian Journal of Pain, 2009, November 1; 3(2): 117-122.

KENYON, K., KENYON, J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

KISNER, C., COLBY, L. A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

MAIN, E., DENEHY L. Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics: formerly Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. 5ed. Elsevier, 2016, ISBN-10: 9780702047312.

NATARAJAN, M.V.: Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

O´SULLIVAN S. B., SCHMITZ T. J. Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

PALISANO R. J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188.

PRYOR, J. A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

STARKEY, CH., BROWN, S. D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

WEISS, R. H., NEGRINI, S., HAWES, M., RIGO, M., KOTWICKI, T., GRIVAS, T., MARUYAMA. T. Physical exercises in the treatment of idiopathic scoliosis at risk of brace treatment - SOSORT consensus paper 2005, Scoliosis, 2006.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit requirments:

a) minimum overall 80% success rate of all 12 progress tests in Moodle, if the percentage is lower then 80 %, see the note b) or c)

b) the overall success rate at least 40% - 79% of all 12 progress tests in Moodle = option writing comprehensive final test in Moodle

c) overall success rate less than 40% of all 12 progress tests in Moodle = inability to obtain credit


- 100% presence in classes
- activity in classes

 

 

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Sylabus - angličtina

1. Physiotherapeutic procedures in neurological patients
2. Physiotherapeutic procedures in surgical patients
3. Physiotherapeutic procedures in orthopedics and traumatology
4. Physiotherapeutic procedures used in gynecology
5. Physiotherapeutic procedures in patients with internal diseases and in intensive care
6. Physiotherapeutic procedures used in psychiatry
7. Physiotherapeutic procedures used in geriatric patients and in palliative care
8. Physiotherapeutic procedures in patients with sensory disorders
9. Physiotherapeutic procedures in paediatrics
10. Physiotherapeutic procedures in patients in rheumatology
11. Physiotherapeutic procedures in patients with so-called functional movement disorders
12. Specifics of physiotherapeutic approaches in cancer patients
13. Specifics of physiotherapeutic approaches in respiratory physiotherapy

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Studijní opory - angličtina

Study aids:

Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9365

Poslední úprava: Jandová Renáta (25.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK