PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v klinických zařízeních III - PFYZ107
Anglický název: Clinical Practice III
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Petra Reckziegelová
Vyučující: Mgr. Petra Reckziegelová
Prerekvizity : PFYZ076, PFYZ083
Je prerekvizitou pro: PFYZ118, PFYZ124
Anotace -
Studenti absolvují praktickou výuku v ambulantní části rehabilitačního oddělení, kde pod přímým dohledem fyzioterapeuta (vyučujícího) nebo lékaře provádějí vyšetřovací a terapeutické postupy z pohledu fyzioterapie u pacientů daného oddělení. Odborná praxe je zaměřená především na zlepšení znalostí a dovedností v odběru anamnestických dat, provedení kompletního kineziologického rozboru, navrhnutí směru terapie, aplikování základních fyzioterapeutických postupů, hodnocení efektu terapie a práci se zdravotnickou dokumentací.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout směr terapie u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost provést pod dohledem supervizora základní terapeutické techniky u pacienta, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity
  • prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapie pacienta
  • prokazuje schopnost prezentovat pacienta s danou diagnózou a diskutovat provedené vyšetření a terapii
  • prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literatura

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury předmětů:

Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III

Přístupy v manuální medicíně

Reflexní masáže

Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech

a všech dalších teoretických předmětů v 1. a 2. ročníku studia

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • osobní účast na semináři BOZP a PO pro praktickou výuku
  • 100% účast na praktické výuce
  • písemný test (shrnutí vyšetření fyzioterapeutem u pacientů s konkrétními diagnózami)
Poslední úprava: Jandová Renáta (16.09.2021)
Sylabus

Výuka je zaměřena na aplikaci naučených dovedností pod odborným dohledem vyučujícího, přičemž student zejména je veden k:

1. Odebírání anamnézy u pacienta

2. Provádění základních vyšetřovacích postupů z pohledu fyzioterapie

3. Provádění základních terapeutických postupů

4. Práci s dokumentací

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3182

Poslední úprava: Jandová Renáta (20.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK