PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická praxe (demonstrace) I - PFYZ106
Anglický název: Clinical Practice (Demonstration) I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Novák
Mgr. Irena Novotná
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ076, PFYZ083
Je prerekvizitou pro: PFYZ119, PFYZ124
Anotace -
Cílem předmětu je aplikace praktických dovedností naučených při výuce odborných předmětů "Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I, II a III", "Fyzikální terapie I a II", "Techniky měkkých tkání a reflexní masáže", včetně odborných předmětů I. a II. ročníku. Cílem je zvládnout vyšetření pacienta, aplikace základních terapeutických metod z oblasti fyzioterapie včetně vedení dokumentace.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (11.06.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta
  • prokazuje schopnost navrhnout směr terapie u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost provést pod dohledem supervizora základní terapeutické techniky u pacienta, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity
  • prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapeutického procesu
  • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů
  • prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literatura

Studijní literatura vychází z povinné literatury předmětů:

Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III

Přístupy v manuální medicíně

Reflexní masáže

Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Výuka je zejména cílena k:

1. Samostatnému vedení pacienta při vyšetření a terapii (pod vedením vyučujícího)

2. Vedení dokumentace pacienta, zpracovávání protokolů k diagnostice a terapii

3. Praktickým ukázkám vyšetření a terapie pacientů

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3167

Poslední úprava: Jandová Renáta (20.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK