PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Special Clinical Intership I - PFYZ099C
Anglický název: Special Clinical Intership I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 70 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Anotace - angličtina
Teaching takes place at specialized departments of clinics under the supervision of a physiotherapist-specialist and physician-specialist. Teaching is divided into two parts - in the first part students under the guidance of doctors-specialists of the relevant department get acquainted with the health status of selected patients and improve communication with the doctor. The second part focuses on providing comprehensive physiotherapeutic care to patients in the relevant departments with the main objective of deepening and extending students' knowledge and skills beyond an undergraduate education. Emphasis is placed on a complex diagnostic approach from the perspective of a physiotherapist, clinical thinking in the spirit of EBM and application of special physiotherapeutic procedures with subsequent evaluation of the effect of applied procedures. Emphasis is also placed on documentation and the development of protocols documenting both the diagnostic and therapeutic processes.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrate knowledge in working with medical records
  • demonstrate knowledge of the principles of a teamwork
  • demonstrate advanced ability in communication with the doctor and other members of the medical team
  • demonstrate the ability in a comprehensive examination of the patient from the perspective of a physiotherapist
  • demonstrate the ability of clinical reasoning (acc. EBM)
  • demonstrate the ability to apply special physiotherapeutic approaches
  • demonstrate the ability to evaluate the effect of applied procedures
  • demonstrate the ability to develop protocols on the course of the therapeutic process
  • demonstrate the ability to present, discuss and critically evaluate applied diagnostic and therapeutic procedures in patients

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literatura - angličtina

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Recommended literature of all theoretical and practical subjects studied in Master program.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit Requirements:
- 100% attendance on practicals with active participation

- final knowledge verification (written or oral)


- work out a report (documentation) from practices according to the teacher´s requests

Poslední úprava: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (07.07.2023)
Sylabus - angličtina

The practical schooling of the 1st year students in an outpatient clinical facility. The practice is divided into two parts. In the first part the students are improving practical skills in obtaining anamnesis of the patient under the supervision of the clinic's doctors and they learn how to communicate with the doctor. The aim of the second part is to complete initial kinesiology examination, setting adequate therapy concept and application of all learned therapeutic methods. Emphasis on total patient management through critical thinking and clinical decision making.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2019)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3229

Poslední úprava: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK