PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demonstration - Clinical Practice II - PFYZ095C
Anglický název: Demonstration - Clinical Practice II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ088C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace - angličtina
The course is a follow-up to the course "Demonstration - Clinical Practice I". The aim of practical training is to apply and further deepen the knowledge and skills into practice, ie the work of a physiotherapist, under the direct guidance of a lecturer. The focus of the course is to work with the patient, to apply new knowledge and skills from other practical and theoretical subjects. The subject also includes a demonstration of patients by the teacher, elaboration of differential diagnostics, work with medical documentation, creation of short-term and long-term rehabilitation plan by the student for the given patient. Great emphasis in teaching is on procedures in the spirit of EBP (Evidence-Based Physiotherapy) Individual parts of the content of the teaching are very closely intertwined so they can not be divided from each other.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The course aims to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course, the student:

  • demonstrates practical knowledge of the basic clinical diagnostic processes for evaluation of movement system failures
  • demonstrates practical knowledge of therapeutic processes for dysfunctions of the movement system
  • according to the actual health state of the patient, the student is able to compose and apply an appropriate diagnostic and therapeutic approach
  • demonstrate the ability to apply the theoretically acquired knowledge from gradual bachelor subjects
  • demonstrates the ability to apply knowledge and skills from the other clinical subjects of master physiotherapeutic studies
  • is able to design appropriate therapeutic plan in physical therapy context for the patient
  • is able to make adequate documentation of diagnostic and therapy in health documentation
  • is able to communicate with the other professionals in the context of solved patient
  • demonstrates the ability to work with health documentation including the output of images methods

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literatura - angličtina

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume One The Upper Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2007, ISBN 0-443-1035-0.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume Two The Lower Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2002, ISBN 0-443-03618-7.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume three The Trunk and Vertebral Column. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0-44-012019-1.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7.

LEWIT, K. Manipulační léčba, Sdělovací technika, spol.sro, 2003. ISBN: 80-86645-04-5.

LIEBENSON, C. Rehabilitation of the spine. Lippincott Williams & Wilkins; 1st edition. 1996. ISBN-10: 068305032X.ISBN-13: 978-0683050325.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

SIMONS, D., TRAVELL, J. G., SOMONS L. S., CUMMINGS, B. Travell & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual (2-Volume Set), Lippincott Williams & Wilkins. 1998, ISBN-10: 0683307711, ISBN-13: 978-0683307719, Edition: 2.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit requirements: 

100% of attendance on practice lessons, active preparations for lectures                                        

Exam requirements:  

the exam will take place in the personal form at FTVS UK, the SIS will list the dates for which it is necessary to register, the exam will take place in pairs in compliance with all currently valid regulations.

Exam content: 

selection of a question, preparation, elaboration of a given case study (creation of differentiation of the balance sheet and therapeutic plan, including justification.  Subsequently diagnostic and therapeutic questions will be selected for practical demonstration. The exam also includes the design of a long-term therapeutic plan, including physical therapy.

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Sylabus - angličtina

Practical training is primarily aimed at:

Elaboration of patient's medical documentation, own work with the patient - examination including differential assessment, therapy, therapy demonstration and evaluation of the effect of performed therapy, creation of a suitable rehabilitation plan including autotherapy and proposal of physical therapy indication, performances.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9731

Poslední úprava: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK