PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Examination and Basic Therapeutic Methods II - PFYZ076C
Anglický název: Examination and Basic Therapeutic Methods II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 22 (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ074C, PFYZ075C
Je korekvizitou pro: PFYZ083C
Je prerekvizitou pro: PFYZ104C, PFYZ106C, PFYZ107C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace - angličtina
The course follows the course "Examination Methods and Basic Therapeutic Procedures I". The aim of practical training is to expand and acquire new skills in diagnostic and therapeutic methods used by a physiotherapist. The main focus is on mastering methodologies evaluating joint mobility, hypermobility, gate examination and manual muscle strength.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (16.09.2019)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with knowledge, the skills and the general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrate knowledge of the principles and implementation of a basic examination procedures for performing a comprehensive kinesiological analysis
  • demonstrate the ability to perform basic examination procedures (see the course syllabus)
  • demonstrate the ability to develop a comprehensive kinesiological analysis patient
  • demonstrate knowledge of the principles of a basic therapeutic procedures (see the course syllabus)
  • demonstrate the ability to apply a basic therapeutic procedures (see the course syllabus)

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literatura - angličtina

KENDALL, F. P. Muscles, testing and function, Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-4780-6.

KISNER C., COLBY L.A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

KOLAR, P. et all., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LIEBENSON, G. Rehabilitation of the Spine: A Practitioner's Manual Second Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2007, ISBN 978-0781729970

NORKIN, CC., WHITE, JD Measurement of joint motion: A Guide to Goniometry. Philadelphia: F.A.Davis, 1995.

PAGE, P. et al. Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. Champaign : Human Kinetics, 2010. 297 s. ISBN 07-3607-4007.

PALMER, ML., EPLER M. Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques (Spiral-bound). Baltimore. Lippincott Williams Wilkins,1998. 432p. ISBN 97-8078-1710-077.

PRYOR, J.A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

REICHERT, B., STELZNMUELLER, W. Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists. Stuttgart : Thieme, 2011. 397 s. ISBN 97-8313-1463-418.

O´SULLIVAN, B., SCHMITZ, TJ., FULK, G.D. Physical Rehabilitation 6e (O'Sullivan, Physical Rehabilitation). Philadelphia: F.A. Davis Company; 7th edition edition, 2019, ISBN-10: 0803661622.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.02.2022)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit Requirements:

  • 100% participation in practical classes
  • written testExam Requirements:

  • practical exam
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Sylabus - angličtina

Lectures and practicals:

1. - 2. Postural examination

3. - 4. Gait examination

5. - 7. Range of motion examintion, goniometry

8. Hypermobility examination

9. - 14. Manual muscle strenght testing

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (28.02.2022)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9445

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK