PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Physical Therapy II - PFYZ073C
Anglický název: Physical Therapy II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 24 / 24 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Jan Dobiáš
Bc. Jan Vávra
Prerekvizity : PFYZ072C, PFYZ074C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace - angličtina
The subject follows the course "Physical Therapy I". In the theoretical part of the course, students will acquire knowledge of the principles of using individual types of physical energies for the purpose of therapy of patients with various types of disabilities. In the practical part, the students are introduced to the technical parameters of instrumentation, which are used for the application of physical energies, including the training of its operation. In addition to therapeutic procedures, students will acquire knowledge and skills for electrodiagnostics. By completing the course, the student is equipped with the skills to apply physical therapy procedures using devices used in practice.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2019)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The course aims to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course, the student:

  • demonstrates knowledge of general principles of instrumental physical therapy
  • demonstrates knowledge of the effects and uses of low-frequency current electrotherapy and electrodiagnostic and electrostimulation in the treatment of patients in physiotherapy
  • demonstrates knowledge of the effects and uses of middle-frequency current electrotherapy including modifications for practical using of electrotherapy
  • demonstrates knowledge of using of magnetotherapy, mechanotherapy and specialized phototherapy
  • demonstrates an understanding of the indications and contraindications of all instrumental therapeutic techniques for various diagnoses
  • demonstrates the ability to apply instrumental physical therapy in various diagnoses
  • demonstrates the ability to evaluate the effect of physical therapy in the patient

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literatura - angličtina

BEHRENS, B. J., BEINERT, H. Physical agents: theory and practice. Third edition. Philadelphia: F.A. Davis, [2014]. ISBN 0803638167.

GROVER, B. B. Handbook of Electrotherapy for Practitioners and Students, Nabu Press, 2014. ISBN 1295836343.

PRENTICE, W.E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693.

PRENTICE, W. E. Therapeutic modalities in rehabilitation. 4th ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2011. ISBN 0071737693.

PRENTICE, W. E., ed. Therapeutic modalities in sports medicine. 3rd ed. St. Louis: Mosby, c1994. ISBN 0-8016-7922-2.

WATSON, T. Electrotherapy: evidence-based practice, 12e (Physiotherapy Essentials), Churchill Livingstone. 2008.ISBN 0443101795.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit Requirements:

  • 100% participation in practical classes

Exam Requirements

  • writen test
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Sylabus - angličtina

Lectures:

1. Physiotherapy - concept, position, effects of physical stimuli, theory of analgesia, neurophysiology of pain

2. Electrotherapy - background, forms and types of currents

3. Safety at work in electrotherapy, pinciples of work safety in electrotherapy

4. Ultrasound, infrasound, combination therapy

5. Galvanotherapy: galvanization and iontophoresis

6. Impulsotherapy, electrostimulation

7. Diadynamic currents

8. Pulse currents

9. Electrodiagnostics - I/t curve

10. Middle frequency currents

11. High frequency currents

12. Diathermy

13. Magnetotherapy

14. New therapeutic approaches: shock wave, high power laser, high power magnetotherapy and others according to the current situation in the medical technology market

Practials:

1. - 14. Application of electrotherapeutic procedures in model situations and patients

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2019)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9375

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK