PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální terapie I - PFYZ072
Anglický název: Physical Therapy I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 80 / 76 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Svatava Neuwirthová
Je prerekvizitou pro: PFYZ073
Anotace -
Cílem předmětu je získání vědomostí z termoterapie, hydroterapie a fototerapie a k získání dovedností při aplikaci těchto postupů.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (12.06.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost obecných principů fyzikální terapie
  • prokazuje znalost působení a využití termoterapie, hydroterapie a fototerapie při léčbě pacientů ve fyzioterapii
  • prokazuje pochopení indikací a kontraindikací termoterapie, hydroterapie a fototerapie u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost aplikovat fyzikální terapii u různých diagnóz
  • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt prováděné fyzikální terapie u pacienta
  • prokazuje schopnost práce se zdravotnickou dokumentací

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
Literatura

BEHRENS, B, J., BEINERT, H. Physical agents: theory and practice. Third edition. Philadelphia: F.A. Davis, [2014]. ISBN 0803638167.
CAPKO, J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada Publishing, 1998. 394 s. ISBN 80-7169-341-3.
CALTA, J., MACHÁLEK, Z., VACEK, J. Základy fyzikální terapie pro praxi. Praha: Refor, 1994. 65 s.
HUPKA, J. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta, 2003.
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing, 1998. 264 s. ISBN 80-7169-661-7.
PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie II. Praha: Grada Publishing, 1998. 171 s. ISBN 80-7169-661-7.
PODĚBRADSKÝ, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
PRENTICE, W.E. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, McGraw-Hill Education / Medical; 4 edition, 2010. ISBN 0071737693.
PRENTICE, W. E. Therapeutic modalities in rehabilitation. 4th ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2011. ISBN 0071737693.
PRENTICE, W. E., ed. Therapeutic modalities in sports medicine. 3rd ed. St. Louis: Mosby, c1994. ISBN 0-8016-7922-2.
VACEK, J. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. ISBN 1805-0417.
VAŘEKA, I. Základy fyzikální terapie. Olomouc: FTK UP, 1995. 83 s. ISBN 80-7067-491-1.
ZEMAN, M. Základy fyzikální terapie. České Budějovice: JCU ZSF, 2013. 105 s. ISBN 80-7394-4030.Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.08.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na klasifikovaný zápočet:
- 100 % aktivní účast při praktické výuce
- průběžné přezkušování z teoretických znalostí i praktických dovedností
- vypracování klinických listů
- klasifikovaný zápočtový test

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (03.05.2024)
Sylabus

Přednášky:

1. Fyzikální regenerační prostředky - rozdělení

2. Obecné zásady aplikace fyzikálních regeneračních prostředků

3. Účinky, obecné indikace a kontraindikace fyzikálních regeneračních prostředků

4. Využití tepla k regeneraci a rekondici, funkce slupky a jádra

5. Celkové aplikace tepla - koupele: sedací lázeň, subakvální masáž, perličková lázeň, uhličitá lázeň, plynová uhličitá koupel, sirná a jodová koupel

6. Sauna a skotské střiky

7. Lokální aplikace tepla: parafínové zábaly, Paraligno, Parafango Battaglia, Termofor

8. Vlhké a suché horké obklady

9. Peloidní zábaly a obklady

10. Využití celkové a lokální aplikace chladu v regeneraci a rekondici, kryokomora

11. Priessnitzovy obklady, Tripesovy obklady

12. Využití aplikace IR a UV záření a viditelného světla v regeneraci a rekondici

13. Biotronová lampa

14. Využití laseru k regeneraci - mechanismus působení a účinky, způsob aplikace + zásady bezpečnosti při práci

Cvičení:

1. – 14. Aplikace hydroterapeutických a dalších léčebných postupů v modelových situacích a u pacientů

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3178

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK