PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická praxe (demonstrace) IV - PFYZ069
Anglický název: Clinical Practice (Demonstration) IV
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ilona Kučerová
Vyučující: Mgr. Ilona Kučerová
Prerekvizity : PFYZ007
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (11.06.2019)
Výuka předmětu navazuje na předmět „Klinická praxe (demonstrace) III“. Cílem praktické výuky je aplikovat a dále zdokonalovat dovednosti, jakož i prohlubovat znalosti získané při výuce předmětů „Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III“, „Přístupy v manuální medicíně“, „PNF a analýza pohybu I a II“, „Vývojová kineziologie“, „Praxe v klinických zařízeních I -VI“, včetně všech dalších odborných předmětů I., II. a III. ročníku. Po absolvování předmětu bude student schopen provést samostatně komplexní vyšetření pacienta, stanovit cíle terapie, navrhnout terapeutický plán a aplikovat základních terapeutické metody z oblasti fyzioterapie včetně zhodnocení efektu terapie a vedení dokumentace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.01.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta

prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta včetně specifických diagnostických postupů a funkčních testů

prokazuje schopnost navrhnout cíl terapie u různých diagnóz

prokazuje schopnost provést terapeutické techniky vycházející ze sylabu bakalářského studia včetně specifických terapeutických postupů PNF a manuální terapie, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity

prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapie pacienta

prokazuje schopnost prezentovat klinický obraz pacienta s danou diagnózou a diskutovat provedené vyšetření a terapii

prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (24.09.2019)

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100% aktivní účast na praktické výuce
  • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)

Výuka je zejména cílena k:

1. Samostatnému vedení pacienta při vyšetření a terapii (pod vedením vyučujícího)

2. Vedení dokumentace pacienta, zpracovávání protokolů k diagnostice a terapii

3. Praktickým ukázkám vyšetření a terapie pacientů

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9721

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK