PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Practice VI - PFYZ063C
Anglický název: Clinical Practice VI
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/11, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ009C
Anotace -
Výuka v předmětu navazuje na výuku v předmětu „Praxe v klinických zařízeních V“. Studenti pokračují v praktické výuce v ambulantních a lůžkových částech rehabilitačních oddělení, a na dalších lůžkových odděleních, kde pod přímým dohledem fyzioterapeuta (vyučujícího) nebo lékaře provádějí a zdokonalují se ve vyšetřovacích a terapeutických postupech z pohledu fyzioterapie u pacientů daného oddělení. Výuka je zaměřená na další zlepšení znalostí a dovedností, které zahrnuje komplexní fyzioterapeutická péče – tj. postupy preventivní, diagnostické a terapeutické.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (02.01.2021)
Cíl předmětu - angličtina

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

demonstrates knowledge in working with medical records

demonstrates knowledge of the principles of teamwork

demonstrates the ability to communicate with a physiotherapist and other members of the medical team

demonstrates the ability to examine the patient from the point of view of a physiotherapist to the extent given by the syllabus of the bachelor's study

demonstrates the ability to apply physiotherapeutic approaches according to the syllabus of the bachelor's study

demonstrates the ability to evaluate the effect of applied procedures

demonstrates the ability to develop protocols on the course of the therapeutic process

demonstrates further improvement of knowledge and skills, which includes comprehensive physiotherapeutic care - ie preventive, diagnostic and therapeutic procedures

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.01.2021)
Literatura - angličtina

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Recommended literature of all theoretical and practical subjects studied in bachelor program.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit Requirements:

  • health and safety briefing for the academic year
  • 100% attendance on practicals with active participation

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (19.02.2022)
Sylabus - angličtina

The course is focused on:

1. Individual guidance of the patient during examination and therapy (under the guidance of the teacher)

2. Independent examination of the complete kinesiology examination

3. Setting short and long term rehabilitation plans

4. Advanced therapy prosecuting of all learned techniques

5. Setting autotherapy

6. Application prevention program

7. Processing patient documentation (reports) for diagnostics and therapy

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9476

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK