PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kinesiologic Relations in Reflex Locomotion According Vojta - PFYZ061C
Anglický název: Kinesiologic Relations in Reflex Locomotion According Vojta
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 12 / 12 (16)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Korekvizity : PFYZ001C, PFYZ074C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace -
Cílem výuky předmětu je ozřejmit a získat znalosti v jednotlivých kineziologických souvislostech v reflexní lokomoci dle prof. Vojty s důrazem na jejich obecné využití a praktické provedení. Praktická cvičení jsou cílena k získání základních dovedností v daném přístupu.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (02.01.2021)
Literatura - angličtina

AUER, H., APPJI, G., & MUNDT, D. (1992). Vojta neurophysiologic therapy. The indian journal of pediatrics, 59(1), 37-51.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Credit Requirements:

  • 100% participation in theoretical practical lessons
  • eleboration of seminar paper on a given topic
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus - angličtina

Lectures:

1. Interaction of CNS maturation and child's motional manifestations.

2. Developmental stages of childhood (righting mechanisms to quadrupedal locomotion) in RL patterns.

3. Postural reactivity and ontogenesis of supporting functions in RL patterns.

4. Differentiated muscle function during development.

5. Grip development and motor system of intentional movement.

6. Activation of deep stabilization system in RL patterns.

7. Developmental kinesiology of DK in RL patterns.

8. Developmental kinesiology of HC in RL patterns.

Exercises:

1. Activation of deep stabilization system in RL patterns - practical demonstration I.

2. Activation of deep stabilization system in RL patterns - practical demonstration II.

3. DK muscles in RL patterns - practical demonstration I.

4. DK muscles in RL patterns - practical demonstration II.

5. Muscles of HK in RL patterns - practical demonstration I.

6. Muscles of HK in RL patterns - practical demonstration II.

7. Summary.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Studijní opory - angličtina

Study Aids:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2774

Poslední úprava: Jandová Renáta (28.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK