PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kineziologické vztahy v reflexní lokomoci dle prof. Vojty - PFYZ061
Anglický název: Kinesiologic Relations in Reflex Locomotion According Vojta
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 16 / 16 (16)
Minimální obsazenost: 10
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Korekvizity : PFYZ001, PFYZ074
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)
Cílem výuky předmětu je ozřejmit a získat znalosti v jednotlivých kineziologických souvislostech v reflexní lokomoci dle prof. Vojty s důrazem na jejich obecné využití a praktické provedení. Praktická cvičení jsou cílena k získání základních dovedností v daném přístupu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.01.2021)

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pochopení principů diagnostiky dle prof. Vojty
  • prokazuje schopnost se orientovat v terapeutických vzorech reflexní lokomoce
  • prokazuje znalosti v jednotlivých kineziologických souvislostech v reflexní lokomoci dle prof. Vojty s důrazem na jejich obecné využití
  • prokazuje schopnost definovat předpoklady úspěšnosti rehabilitačního procesu

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (23.09.2019)

BAUER, H., APPJI, G., & MUNDT, D. (1992). Vojta neurophysiologic therapy. The indian journal of pediatrics, 59(1), 37-51.

VOJTA, V. (1993) Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha : Grada.

VOJTA, V., & PETERS, A. (2010). Vojtův princip. 3. vydání. Praha: Grada.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na praktické výuce
  • zpracování seminární práce dle zadání

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Přednášky:

1. Interakce zrání CNS a hybných projevů dítěte.

2. Vývojové stupně dětského věku (vzpřimovací mechanismy až kvadrupedální lokomoce) ve vzorech RL.

3. Posturální reaktivita a ontogeneze opěrných funkcí ve vzorech RL.

4. Diferencovaná funkce svalů během vývoje.

5. Vývoj úchopu a motorický systém úmyslného pohybu.

6. Aktivace hlubokého stabilizačního systému ve vzorech RL.

7. Vývojová kineziologie DK ve vzorech RL.

8. Vývojová kineziologie HK ve vzorech RL.

Cvičení:

1. Aktivace hlubokého stabilizačního systému ve vzorech RL - praktická ukázka I.

2. Aktivace hlubokého stabilizačního systému ve vzorech RL - praktická ukázka II.

3. Svaly DK ve vzorech RL- praktická ukázka I.

4. Svaly DK ve vzorech RL - praktická ukázka II.

5. Svaly HK ve vzorech RL - praktická ukázka I.

6. Svaly HK ve vzorech RL - praktická ukázka II.

7. Shrnutí.

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9868

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK