PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stáž ve fyzioterapeutické praxi - PFYZ050
Anglický název: Internship in Physiotherapeutical Practice
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 70 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (12.06.2019)
Výuka navazuje na předměty „Specializovaná praxe v klinických zařízeních I a II“ a další teoretické a praktické předměty za 3 semestry studia. Výuka probíhá na specializovaných odděleních klinických pracovišť s hlavním cílem dále prohlubovat znalosti a dovednosti při poskytování komplexní fyzioterapeutické péče u pacientů příslušných oddělení. Důraz je kladen především na komplexní diferenciálně-diagnostický přístup z pohledu fyzioterapeuta, klinické uvažování v duchu EBM a aplikaci speciálních fyzioterapeutických postupů s následným hodnocením efektu aplikovaných postupů. Důraz je kladen rovněž na vedení dokumentace a vypracovávání protokolů dokumentujících jak diagnostický tak terapeutický proces. Cílem předmětu je i schopnost studenta zhodnotit úroveň řízení a organizace zdravotnického oddělení včetně hodnocení kvality péče.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.01.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

prokazuje pokročilou znalost v práci se zdravotnickou dokumentací

prokazuje pokročilou znalost principů týmové práce a schopnost komunikace s ostatními členy zdravotnického týmu

prokazuje schopnost samostatného komplexního vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v duchu EBM

prokazuje schopnost samostatné klinické úvahy nad pacientem

prokazuje schopnost samostatně navrhnout a aplikovat speciální fyzioterapeutické přístupy na základě provedeného komplexního vyšetření

prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů v duchu EBM

prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003. 411 s. ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (28.02.2022)

Zápočtové požadavky:

  • odborná stáž na individuálně zvoleném klinickém pracovišti poskytujícím zdravotnické služby s ohledem na zaměření studenta v rozsahu

minimálně 40 hodin v semestru doložené potvrzením

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (12.06.2019)

Praktická výuka pod dohledem supervizora.

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:


Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3239

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK