PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organization of Educational Actions - PFYZ049C
Anglický název: Organization of Educational Actions
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 0 / 0 (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.09.2019)
The aim of the course is to gain basic knowledge of the current system of lifelong learning in the field of physiotherapy and related professions. Then acquire skills and experience with the organization and implementation of educational events.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.09.2020)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrate knowledge of the system of lifelong learning for non-medical professions in the Czech Republic
  • demonstrate knowledge of legal norms related to lifelong learning
  • demonstrate the ability to prepare, promote and implement educational events for physiotherapists

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.09.2019)

SANGSTER, Ch.: Planning and Organizing Personal and Professional Development, Routledge, 1 ed., 2000, ISBN-10: 0566082640

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. (07.07.2023)

Credit Requirements:
- development and presentation of assigned seminar papers

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.09.2019)

Lectures:

1. - 2. The system of lifelong learning in non-medical professions

3. - 4. Current legal norms related to lifelong learning, personal data protection, GDPR

5. Educational events - characteristics

6. - 7. Organization of educational events - preparation, promotion, implementation, mistakes in organization, evaluation of the event

Exercises:

1. - 14. Preparation and realization of the educational event by the students under the guidance of the teacher

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Study Aids:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3303

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK