PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management in Health Care - PFYZ042C
Anglický název: Management in Health Care
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Záměnnost : PFYZ228C
Je záměnnost pro: PFYZ228C
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)
The aim of the course is to gain knowledge about the development and current state of health care organization in the Czech Republic, knowledge about the health and social insurance system and the system of organizations that influence health care and development. An important part of the course is the provision of up-to-date information on the development of relevant legislation, GDPR, as well as on the possibilities and conditions for establishing a private practice of a physician and physiotherapist.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (11.01.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

• demonstrates knowledge about the development and current state of health care organization in the Czech Republic

• demonstrates the ability to orientate in the system of general health insurance with its organization, legislative standards that define it and that influence health care and development

• demonstrates the ability to orientate oneself in the management of the quality of health care provision, personal data protection and GDPR

• demonstrates the ability to orientate in postgraduate education in physiotherapy and professional organizations of physiotherapists

• demonstrates an understanding of the conditions for establishing a private physiotherapist practice

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

ELWYN, G., GREENHALGH, T., & MACFARLENE, F. (2018). Groups: a guide to small group work in healthcare, management, education and research. CRC Press.

WALSCHE, K., & SMITH, J. (Eds.). (2011). Healthcare management. McGraw-Hill Education (UK).

Current legal standards - legislation as amended.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Credit Requirements:

  • elaboration and presentation of seminar paper on a given topic
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

1. Health system

2. Health care financing systems

3. Health and physiotherapy organizations

4. Ethics and patients laws

5. Information system in medical field

6. Medical documentation

7. Legislature in physiotherapy

8. Education in physiotherapy

9. Research in physiotherapy

10.-11. Changing ill - medical relations. Privacy, GDPR. Relationships in the triangle: sick - medic - insurance company

12.-13. The importance of the state and state regulation of health care

14. Medical and health ethics

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (11.01.2021)

Study Aids:

• see the "Syllabus"

• in case of distance learning, the ZOOM (MS Teams) online platform with the support of a course in Moodle 2, unless otherwise instructed by the teacher

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9480

ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/7678097740

Meeting ID: 767 809 7740

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK