PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální kapitoly z klinických oborů - PFYZ041
Anglický název: Special Chapters from Clinical Subjects
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Záměnnost : PFYZ227
Je záměnnost pro: PFYZ227
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (13.05.2019)
Cílem předmětu je rozšířit znalosti z klinických předmětů nad rámec bakalářského studia fyzioterapie a seznámit studenty s novými trendy v diagnostice a terapii pacientů v oblasti interní medicíny, neurologie, ortopedie a chirurgických oborů. Výuka v oblasti interny je stěžejní v tomto předmětu a je zaměřena na rozšíření znalostí především v oborech interních civilizačních chorob a chorob pohybového aparátu, přičemž náplní budou především speciální kapitoly z kardiologie, endokrinologie, pneumologie, diabetologie, osteoporózy, poruch metabolismu apod. Výuka v oblasti neurologie, ortopedie a v oblasti chirurgických předmětů je zaměřena především na aktuální trendy v diagnostických postupech jednotlivých oborů, o které by měl být informován také fyzioterapeut. Pozornost bude věnována i novinkách v terapeutických přístupech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pokročilou orientaci v současných trendech v diagnostice a terapii pacientů v oblasti interní medicíny, neurologie, ortopedie a chirurgických oborů
  • prokazuje informovanost o klinických návodech a standardech v klinických oborech
  • prokazuje schopnost využít aktuální poznatky v souvislosti s novými trendy v klinických oborech pro práci fyzioterapeuta

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

CARR J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

EBNEZAR, J. Essentials of Orthopedics for Physiotherapists. 3. ed., Jaypee Brothers Medical Publishers; 2016, ISBN-10: 9789386261793.

ESQUENAZI, A., Rehabilitation After Amputation, Journal of the American Podiatric Medical Association, 2001, Vol 91, N1.

FROWNFELTER, D., DEAN, E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

HOUGLUM, P. A., BERTOTI, D. B. Brunnstrom's Clinical Kinesiology. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, 6th Edition ISBN-13: 978-0-8036-2352-1.

JOHANSSON, CH., CHINWORTH S. A. Mobility in Context, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition ISBN-13: 978-0-8036-5817-2.

KISNER, C., COLBY, L. A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition.

PALISANO R. J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SHUMWAY-COOK, A., WOOLLACOTT, M. H. Motor Control Hardcover. 5. ed., Lippincott Williams and Wilkins 2016, ISBN-10: 9781496347725.

SIEGENTHALER, W. Diferenciální diagnostika vnitřních chorob. Praha: Aventium, 1995. ISBN-10: 80-85277-40-9.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

SMRČKA, V. a kol. Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou. Brno: IDVPvZ, 1994. 123 s. ISBN 80-7013-179-9.

STARKEY, CH., BROWN S., D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

THE MERCK MANUAL The Merck Manual of Diagnosis and Therapy -http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

TRAVELL, J. G., SIMONS, D. G. Myofascial Pain and Dysfunction : Volume 2. Wiliams and Wilkins, 1992.

VOJTA, V., PETERS, A. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

WEISS R. H., NEGRINI S., HAWES M., RIGO M., KOTWICKI T., GRIVAS T., MARUYAMA T. Physical exercises in the treatment of idiopathic scoliosis at risk of brace treatment - SOSORT consensus paper 2005, Scoliosis, 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • vypracování seminární práce na zadané téma
  • písemný test

Požadavky na zkoušku:

  • písemná zkouška
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.07.2019)

Přednášky:

1. Akutní koronární syndromy; poruchy srdečního rytmu; srdeční selhání; transplantace srdce

2. Cévní poruchy dolních končetin I. - žilní; cévní poruchy dolních končetin II. - tepenné

3. Problematika chlopenních vad srdce; vysoký krevní tlak

4. Vyšetřovací metody v pneumologii; astma bronchiale; CHOPN; ostatní obstrukční choroby plicní; nádory plic; pneumonie; plicní TBC; intersticiální plicní nemoci; nemoci pleury

5. Diabetes obecně; komplikace diabetu; rehabilitace u diabetických pacientu

6. Neurorehabilitace (funkční hodnocení v neurorehabilitaci, léčba spastické parézy - obecné principy, Guided self-rehabilitation contract; roboticky asistovaná rehabilitace, funkční elektrická stimulace, statické progresivní dlahování, dynamické ortézování)

7. - 8. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v neurologii, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

10. - 12. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v ortopedii a traumatologii, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

13. - 14. Aktuální trendy v diagnostických a terapeutických přístupech v chirurgických oborech, s hlavním zřetelem k práci fyzioterapeuta

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (14.01.2021)

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Link Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9691

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK