PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pharmacology - PFYZ037C
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (16.09.2019)
The aim of the course is to acquaint students with the characteristics of the basic group of drugs and medicines used in medicine. Students will gain knowledge about the effects of these drugs and medicines, as well as the factors that influence their action. In particular, the subject is becoming increasingly important in recent times, when preparations that contain many of these active substances are freely available.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (13.01.2021)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • are acquainted with the characteristics of the basic group of drugs and medicines used in medicine
  • are acquainted with the pharmacological effects of commonly and over-the-counter drugs, which he encounters in the practice of a physiotherapist, as well as side effects, indications and contraindications
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (16.09.2019)

REZNIK J., KEREN O., MORRIS J., BIRAN I.: Pharmacology - Handbook for physiotherapists. 2017 Elsevier Australia, ISBN: 9780729542142

RAMES, K, ASHOK SK., (2005), Pharmacology For Physiotherapist, Jaypee Brothers Medical, ISBN 978-8180613432

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Credit Requirements:

  • participation in lectures and seminars
  • written test
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (16.09.2019)

Lectures:

1-2. Introduction to Pharmacology; Conditions for classified credit; General Pharmacology - pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse drug effects etc

3-4. Drugs affecting autonomic nervous system; Peripheral myorelaxants; Cardiovascular drugs; Respiratory drugs; Obesity and metabolic syndrome treatment

5-6. Sex Hormones and hormonal contraception; Anabolic steroids; Antidiabetics; Glucocorticoids; Agents affecting bone mineral turnover; Local antibiotics

7. Drugs affecting CNS; Central myorelaxants; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; Pain killers

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (01.03.2021)

Study Aids:

  • see the „Syllabus“
  • in case of distance learning, the ZOOM (MS Teams) online platform with the support of a course in Moodle2, unless otherwise instructed by the teacher

Link Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9872

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad487fc0ef79f4e6cbfc92adb36d758bf%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=2dcd6706-affc-41ef-b433-7a47bb368f3b&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK