PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Objectification Methods - PFYZ035C
Anglický název: Objectification Methods
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Záměnnost : PFYZ223C
Je korekvizitou pro: PFYZ134C
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (09.09.2020)
The aim of the course is to provide basic information and acquire knowledge of instruments used in human motor research and clinical rehabilitation practice. Furthermore, acquire skills in the use of objectivization methods, which can most often be used in solving diploma work, including gaining knowledge about the advantages and disadvantages of using individual methods. Teaching is carried out in 3 faculty laboratories - BEZ Laboratory, Biomedical Laboratory, and Kinesiology Laboratory.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (20.09.2020)

Learning Outcomes

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

  • demonstrates the ability to assess the suitability of the use of objectification methods for the given goals of exercise programs, manifestations and disorders
  • demonstrates knowledge of the possibilities of using electromyography, posturography, stress examination of the cardiovascular system, sonography and its use in the diagnosis of the musculoskeletal system, thermography, qualitative image analysis of movement

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (09.09.2020)

DOMHOLD, E., Rehabilitation Research, Principles and Applications; Saunders , 3 edition, 2004.

McKINNIS, L. N. Fundamentals of Musculoskeletal Imaging (Contemporary Perspectives in Rehabilitation), 4. ed., Philadelphia : F.A. Davis Company, 2013, ISBN-10: 0803638213.

MCKINNIS, L. N., MULLIGAN, M. E.. Musculoskeletal imaging handbook: a guide for primary practitioners. Philadelphia: F.A. Davis Company, c2014. ISBN 978-0-8036-3917-1.

ROBERTSON, G. E. et al., Research methods in biomechanics, Human Kinetics; 1 edition, 2004.

+ articles in scientific journals related to the topics

JACOBSON, J.A., Fundamental of musculosceletal ultrasound, Elsevier, 2nd edtion, 2013, ISBN 978-1-45573818-2

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (09.09.2020)

Credit Requirement:

  • successfull submission of reports from tasks to each lector

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D. (09.09.2020)

Lectures:

1. Principals of data objectivisation and objective interpretation of information

2. Literature rewiev

3. Experimental activities

4. Technologies for kinematical and dynamical motion analyses

5. Ultrasonography for musculosceletal system

6-7. Spiro/ergometry, nutrition, power output tests tec.

8-9. EMG

10-11. EEG

12-14. Posturography

Seminars:

1. BEZ Laboratory, practical measurement

2. Biomedical laboratory

3. Kinesiological laboratory

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.09.2020)

Study Aids:

  • see the „Syllabus“
  • in case of distance learning, the ZOOM (MS Teams) online platform with the support of a course in Moodle2, unless otherwise instructed by the teacher

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3155

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK