PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie pro ortotiky a protetiky - PFYZ020K
Anglický název: Pediatrics for Orthotics and Prosthetics
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Petr Kašpar
Vyučující: MUDr. Petr Kašpar
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)
Cílem je seznámit se základními kapitolami z pediatrie a dále aktuálně seznamovat s posledními novinkami. Významné jsou také projevy jednotlivých nemocí v pohybovém aparátu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje znalost o normálním vývoji a růstu dítěte
  • prokazuje znalost a je schopen popsat etiologii, patofyziologii a klinické projevy neuromuskulárních, muskuloskeletálních, kardiovaskulárních, respiračních, infekčních aj. onemocnění typických pro dětský věk
  • je vybaven základními znalostmi o diagnostických a terapeutických přístupech u onemocnění v dětském věku
  • prokazuje schopnosti poznatky z pediatrie aplikovat v orto-protetické praxi
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Kliegman, R.: Nelson Textbook of Pediatrics, 2007, (2011 available as ebook)

Klíma J. a kolektiv: Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publishing, Praha 2016

Hay, W.W.: Current Pediatric Diagnosis and Treatment : McGraw Hill, 2002 (2016 available as ebook)

Volf V., Hana Volfová : Pediatrie I, Pediatrie II, učebnice pro střední zdravotnické školy, Nakladatelství Informatorium, Praha 2003

Lébl J.: Klinická pediatrie, Nakladatelství Galén 2014

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na výuce

Požadavky na zkoušku:

  • zápočet
  • písemná zkouška
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

1. Psychomotorický vývoj dítěte, základní růstová data

2. Zdravotní problematika jednotlivých vývojových období dětského věku a dospívání

3. Výživa v dětském věku

4. Patologie a fyziologie novorozence.

5. Onemocnění dýchacího systému

6. Onemocnění oběhového systému.

7. Onemocnění gastrointestinálního traktu

8. Onemocnění pohybového ústrojí u dětí

9. Choroby krevního systému

10. Vybraná endokrinologická onemocnění.

11. Choroby močových cest

12. Nádorová onemocnění v dětském věku

13. Vybraná neurologická onemocnění v dětském věku

14. první pomoc v urgentních situacích u dětí.

Přednášky nepokrývají celý rozsah zkouškových otázek, předpokládá se samostatné studium a vyhledání informací z doporučené studijní literatury.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (28.02.2024)

Studijní opory:

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3337

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK