PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané fyzioterapeutické postupy II - PFYZ016
Anglický název: Special Physiotherapeutical Methods II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Korekvizity : PFYZ074
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)
Cílem předmětu je rozšíření znalostí a dovedností ve fyzioterapeutických postupech nad rámech povinných předmětů. Předmět seznamuje se základy konceptu dle Brüggera, metody dle Schrottové a přístupu dle Klappa. Hlavní těžiště předmětu spočívá v analýze a praktickém nácviku vybraných speciálních terapeutických postupů v oblasti fyzioterapie z uvedených přístupů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost základních principů konceptu dle Brüggera, Schrottové a Klappa
  • prokazuje znalost principů vyšetřovacích postupů dle Brüggera
  • prokazuje základní dovednosti v aplikaci základních terapeutických postupů dle Brüggera

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

BRÜGGER, A. Lehrbuch der funktionellen Störungen desBbewegungssystems. Zollikon : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 503 s. ISBN 3-9520075-4-4.

KLAPP B. Das Klappsche Kriechverfahren. Stuttgart: Thieme 1990. 12. Aufl. 114s. ISBN: 3-133606123.

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

LEHRNET- SCHROTH CH. L. Dreidimensionale Skoliosebahandlung, Atmungs- Ortopädie-System. 6.Auflage, Urban & Fischer, 2000 ISBN 3-437-46460-4.

MULLIGAN, B. R. Manual Therapy: Nags, Snags, Mwms, Etc. Wellington : Bateson Publishing Ltd, 2014, 6th ed., ISBN 139781877520037.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)

Cvičení:

1. Úvod do konceptu Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Brüggera, filozofie konceptu.

2. Korekce držení těla v Brüggerově konceptu.

3. Základní principy diagnostiky a terapie Brüggerova konceptu.

4. Aplikace manuálních terapeutických postupů cílených k ovlivnění funkce svalu (AEK postupy)

5. Význam autoterapie v Brüggerově konceptu, dělení přístupů.

6. Aplikace autoterapeutických postupů se zřetelem k Brüggerovu konceptu s využitím pružných tahů.

7. Využití postupů fyzikální léčby se zřetelem k Brüggerovu konceptu (aplikace horké role).

8. Princip, indikace a nácvik ADL postupů v Brüggerově konceptu.

9. Demonstrace diagnostických a terapeutických přístupů v praxi (pacient).

10. Úvod do metody dle K. Schrottové, teoretické podklady.

11. Aplikace jednotlivých diagnostických elementů metody dle Schrottové.

12. Aplikace metody dle Schrottové podle typu diagnóz.

13. Teoretický podklad metody R.Klappa

14. Praktická aplikace metody R.Klappa

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (03.01.2024)

Studijní opory:

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3241

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK