PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Practice V - PFYZ009C
Anglický název: Clinical Practice V
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/9, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 126 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 16 (16)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Michaela Stupková
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Prerekvizity : PFYZ116C, PFYZ117C, PFYZ118C, PFYZ119C, PFYZ124C
Je korekvizitou pro: PFYZ066C
Je prerekvizitou pro: PFYZ063C
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (27.09.2019)
The practical schooling of 3rd year students in the departments of outpatient or inpatient clinical facilities. Students complete practices under supervision of the physiotherapist from a chosen facility. Students are demonstrating independent application of all theoretical and practical skills obtained during bachelor study.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (20.09.2020)

Learning Outcomes:

The aim of the course is to provide students with the knowledge, skills and general competencies so that after the completion of the course the students:

 • demonstrates knowledge in working with medical records
 • demonstrates knowledge of the principles of teamwork
 • demonstrates the ability to communicate with a physiotherapist and other members of the medical team
 • demonstrates the ability to examine the patient from the point of view of a physiotherapist to the extent given by the syllabus of the bachelor's study
 • demonstrates the ability to apply physiotherapeutic approaches according to the syllabus of the bachelor's study
 • demonstrates the ability to evaluate the effect of applied procedures
 • demonstrates the ability to develop protocols on the course of the therapeutic process
 • demonstrates the ability to present, discuss and evaluate applied diagnostic and therapeutic procedures in patients

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (27.09.2019)

Recommended literature of all theoretical and practical subjects studied in bachelor program.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (03.01.2022)

Credit Requirements:

 • personal participation in the seminar on Safety and protection of health at work and fire safety training (BOZP and PP) for practical training
 • 100% attendance on practicals with active participation
 • work out a report (documentation) from practices according to the teacher´s requests

Exam Requirements:

 • practical exam (the first regular term must take place before start of PFYZ066)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (27.09.2019)

1. Anamnesis obtaining

2. Independent examination of the complete kinesiology examination

3. Setting short and long term rehabilitation plans

4. Work with medical documentation

5. Advanced therapy prosecuting of all learned techniques

6. Setting autotherapy

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Study Aids:
Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3184

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK