PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná psychologie pro ortotiky a protetiky - PFYZ003K
Anglický název: General Psychology for Orthotics and Prosthetics
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Fechtnerová
Vyučující: Mgr. Hana Fechtnerová
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)
Předmět poskytuje studentům základy obecné psychologie s důrazem na psychologii osobnosti s vývojovou psychologii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje znalosti základů obecné psychologie včetně vývojové psychologie
  • prokazuje orientaci v historických vlivech a raných myšlenkových směrech, které formovaly obor psychologie
  • prokazuje orientaci v hlavních psychologických teoriích a konceptech
  • prokazuje základní znalosti o biologických základech chování, včetně teorií poznání, lidského vývoje, osobnosti, sociální psychologie a duševního zdraví a léčby
  • je schopen identifikovat faktory ve fyziologických a psychologických procesech se vztahem k chování člověka
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

HARTL, P. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Budka, 1993. ISBN 80-90-1549-0-5.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1. vyd. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-0689-3

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • písemný test
  • ústní zkouška
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

1. Psychologie jako věda - definice, předmět zkoumání, dělení, obory aplikované psychologie

2. Historie psychologie, charakteristika jednotlivých psychologických směrů a jejich představitelé

3. Biologická determinace psychiky, socio-kulturní determinace psychiky

4. Psychické procesy: vnímání, představy a fantazie, sny

5. Psychické procesy - paměť, pozornost, učení a myšlení

6. Emoce - charakteristika, dělení, podrobně: úzkost, strach, agrese, fyziologický korelát emocí, emoce v kontextu psychosomatiky

7. Potřeby - charakteristika, dělení (srovnání různých přístupů), hierarchická teorie potřeb, ego-vztažné potřeby, ego-vztažná frustrace, ego-defenzivní mechanismy

8. Motivace

9. Osobnost - vymezení pojmu, struktura a dynamika osobnosti, diagnostika

10. Temperament - vymezení pojmu, srovnání různých přístupů, charakteristika jednotlivých

11. Temperamentových typů, temperament a senzomotorika, možnosti diagnostiky

12. Inteligence - vymezení pojmu, faktory inteligence, IQ a možnosti jeho diagnostiky, psychodiagnostika

13. Vývojová psychologie - dětství a dospívání, dospělý věk, krize středního věku, vývojová psychologie - období stáří, thanatologie

14. Stres - vymezení pojmu, fyziologické aspekty stresu, abreakce stresu, zdravotní rizika stresu, psychosomatika

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Studijní opory:

• při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"

• při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3548

Link na ZOOM online výuku bude zaslán všem do předmětu zapsaných studentům.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK