PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vnitřní lékařství - PFYB107
Anglický název: Inetrnal Medicine
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Klára Staňková
Vyučující: MUDr. Klára Staňková
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základními vyšetřovacími metodami ve vnitřním lékařství, informacemi o průběhu a diagnostice jednotlivých chorob a možností jejich prevence. Dále poskytuje informace o možnostech léčby jednotlivých interních chorob, seznamuje se základními obory vnitřního lékařství včetně geriatrie (somatické a psychické involuční změny stárnoucího organismu). Předmět je zaměřen na propojení teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti fyziologie člověka a ostatních klinických oborů.
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (10.11.2023)
Cíl předmětu -

Předmět seznamuje studenty se základními vyšetřovacími metodami ve vnitřním lékařství, informacemi o průběhu
 a diagnostice jednotlivých chorob a možností jejich prevence.

Student získá znalosti o patofyziologii stárnutí, dokáže definovat a popsat jednotlivé fáze stárnutí. 

Student se orientuje v možnostech diagnostiky a umí odlišit využití diagnostických metod v interně.

Student získá přehled o rizicích vzniku a výskytu onemocnění v seniorském věku, dokáže popsat a rozlišit typické příznaky pro onemocnění jednotlivých orgánových systémů, umí definovat možnosti léčebných postupů.

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (15.12.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK